In een interview met Expresso legt António Costa uit dat de regering werkt aan wijzigingen in de kinderbijslag en de IRS "met een duidelijke prioriteit, namelijk de bestrijding van armoede onder kinderen".

Over de verandering in de IRS, met de creatie van meer niveaus om het inkomen van de middenklasse te verhogen, wees de premier erop dat deze maatregel "in het regeringsprogramma is opgenomen".

"Het is een zaak die we niet alleen bestuderen, maar we zijn ook in gesprek met onze partners en we moeten meten of en hoe", benadrukte hij.

Op de vraag of de maatregel al in 2022 wordt toegepast, antwoordde António Costa dat de regering aan het "meten" is.

"Als u mij zegt dat we één maatregel gaan nemen, kan ik kiezen of ik de niveaus ga veranderen, of ik de aftrek voor alle kinderen ga verhogen... Als u mij zegt dat beide nodig zijn, dan moet ik het begrotingskader op elkaar afstemmen", wees hij erop.

"Het is geconsolideerd dat, met een verwachte inflatie van 0,8 procent, alle ministeries een verhoging van hun begroting zullen hebben met ten minste 1,2 procent en dan zijn er nog een aantal ministeries die een verhoging hebben van meer dan 1,2 procent: Wetenschap, Onderwijs, Gezondheid, Binnenlands Bestuur en Cultuur", voegde hij eraan toe.

António Costa zei ook, toen hem werd gevraagd naar de mogelijkheid om de kinderbijslag te verhogen of te wijzigen, dat hij wil dat er "een aanzienlijke verhoging komt van de uitkeringen voor gezinnen met kinderen, met name vanaf het tweede kind".

"We weten hoe moeilijk het voor veel gezinnen is om van hun eerste naar hun tweede kind te gaan en dit heeft te maken met hun inkomen. We moeten blijven investeren in het verhogen van het beschikbare inkomen, wat enerzijds een loonbeleid van de bedrijven impliceert, en anderzijds niet-monetaire transfers door de staat, met goede investeringen in onderwijs, kleuterschool, kinderopvang, in betaalbare mobiliteit en betaalbare huisvesting. Maar ook transfers in geld, namelijk in de gezinstoelagen", benadrukte hij.

In het Expresso-interview gaat António Costa ook in op de handhaving in 2022 van het vereenvoudigde 'ontslag' en de dringende steunmaatregelen.

"Het normale "ontslag" is al sinds 1980 van kracht. Wat de vereenvoudigde maatregelen betreft, zullen we geen maatregelen ontijdig intrekken. We zullen de maatregelen behouden en ze zullen al dan niet worden gebruikt naargelang de behoefte. Geleidelijk aan is er minder gebruik gemaakt van deze maatregelen", benadrukte hij.

"Het vangnet is van fundamenteel belang voor het bestaan ervan, omdat ons idee vanaf het begin was dat deze crisis [als gevolg van de Covid-19 pandemie] een cyclisch karakter heeft, we weten alleen niet hoe lang het zal duren", legde hij uit.

Costa benadrukte ook dat het noodzakelijk is "om steun te blijven verlenen aan bedrijven, steun voor het inkomen van degenen die werken, degenen die hun baan hebben verloren en degenen die afhankelijk zijn van sociale uitkeringen".