Wat het enige grondgebied van Portugal was dat zich nog in de "oranje" zone bevond, is nu bedekt met "rood" (wat "hoog risico" betekent) in ECDC-kaarten van gecombineerde indicatoren, die betrekking hebben op het aantal gemelde gevallen in de laatste 14 dagen, het aantal uitgevoerde tests en het totale aantal positieven, die wekelijks op donderdag worden bijgewerkt.

De categorie "rood" betekent dat in deze Europese regio's het cumulatieve aantal meldingen van besmettingsgevallen in de laatste 14 dagen tussen 75 en 200 per 100.000 inwoners ligt, of tussen meer dan 200 en minder dan 500 per 100.000 inwoners, en dat het percentage positief testgevallen 4 procent of meer bedraagt.

Voorheen bevond Madeira zich in de "oranje" categorie (categorie die verwijst naar gebieden waar het aantal gemelde nieuwe infecties de afgelopen 14 dagen tussen 50 en 75 per 100 000 inwoners ligt of tussen 75 en 200 per 100 000 inwoners en het percentage positieve testresultaten respectievelijk 1 en 4 procent of meer bedraagt), na "groen" te zijn geworden (minder dan 50 nieuwe gevallen en een percentage positieve testresultaten van minder dan 4 procent, of minder dan 75 gevallen maar met een percentage positieve testresultaten van minder dan 1 procent).

Medio juli was het vasteland van Portugal op deze ECDC-kaarten geheel "rood" gekleurd, met uitzondering van Madeira en de Azoren, waarbij laatstgenoemde archipel dagen later overging naar de categorie "hoog risico". In februari bevond Portugal zich vanwege het hoge aantal besmettingen zelfs in de "donkerrode" categorie van de ECDC-kaarten, die worden gebruikt voor gebieden waar het virus in zeer hoge mate en het ergst van allemaal circuleert.

Deze kaarten van het Europees agentschap volgen een systeem van verkeerslichten over de verspreiding van covid-19 in de EU, beginnend met groen (gunstige situatie), overgaand in oranje, rood en donkerrood (wat betekent dat het een zeer gevaarlijke situatie is). Zij dienen als hulpmiddel voor de lidstaten met betrekking tot de beperkingen die moeten worden toegepast op reizen binnen de Gemeenschap. Medio juni heeft de Raad van de EU een aanbeveling goedgekeurd voor een gecoördineerde aanpak van het reizen, waarin wordt voorgesteld dat gevaccineerden en die hersteld zijn van covid-19 niet worden onderworpen aan beperkende maatregelen zoals quarantaines of tests.