EyeData Autárquicas 2021, beschikbaar op https://www.eyedata.pt/eleicoes/autarquicas2021.html, zal bestaan uit vier delen: karakterisering van de gemeenten, realtime resultaten en vergelijkingen met 2017, relatie van de resultaten met de sociaaleconomische en demografische gegevens en trivia van de verkiezingsnacht.

Op de site zal het mogelijk zijn de kandidaten van de 308 gemeenteraden van Portugal te verifiëren, de mandaten voor de gemeenteraad en de gemeenteraadsvergadering na te gaan en indicatoren van de gemeente te raadplegen, zoals het inwonertal, het aantal artsen per duizend inwoners, de retentiegraad van het basisonderwijs of het aantal geregistreerde werklozen (in % van de bevolking tussen 15 en 64 jaar).

Op de website zullen de resultaten van de verkiezingen op nationaal en gemeentelijk niveau in real time kunnen worden gevolgd, met gegevens over het aantal kiezers, blanco en ongeldige stemmen, alsook de resultaten van partijen, coalities en onafhankelijke bewegingen, met vermelding van percentages van de stemmen en van het aantal gewonnen gemeenteraden en een vergelijking met de resultaten van 2017.

Tot slot presenteert EyeData Autárquicas 2021 een reeks curiosa, zoals de gemeente met het hoogste/laagste onthoudingspercentage, de gemeenten waar het verschil tussen de winnaar en de runner-up groter was, gemeenten waar de winnaar van het college van B&W verschilt van de winnaar van de gemeenteraad of de beste/slechtste resultaten van elke partij.

Voor de voorlichtingsdirecteur van Lusa, Luísa Meireles, en voor het hoofd van Social Data Lab, Luís Valente Rosa, is Eyedata "een uitstekend werkinstrument", het resultaat van een partnerschap tussen Social Data Lab en Lusa "dat het vermogen om het land te kennen en te begrijpen verrijkt, vooral van de kant van journalisten, academici, kandidaten en burgers in het algemeen, die nieuwsgierig zijn om dieper in de informatie te kijken".

"Dit jaar presenteren we een vernieuwde 'site' voor lokale verkiezingen, waar iedereen (bijna) alle informatie kan vinden die hij of zij verkiest te zoeken en de vergelijkingen die hij of zij wil maken met betrekking tot deze verkiezingen, waarbij meerdere factoren, variabelen en curiosa tot zijn of haar beschikking staan. We kunnen de verkiezingsuitslagen ook combineren met de 80 variabelen, per gemeente, die we in EyeData hebben".

In Portugal zijn er 308 gemeenten, waarvan 278 op het vasteland, 19 op de Azoren en 11 op Madeira. Wat de parochies betreft, zijn er 3.092, met de volgende verdeling: 2.882 op het vasteland, 156 op de Azoren en 54 op Madeira.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 26 september staan in totaal 2.064 zetels in de colleges en 6.448 zetels in de gemeenteraadsvergaderingen op het spel.

De eerste gemeenteraadsverkiezingen in de democratie vonden plaats in december 1976.