Het Hof van Beroep van Barlavento (TRB) heeft gisteren een verzoek van de Venezolaanse diplomaat Alex Saab ingewilligd om de plaats van zijn detentie van het eiland Sal naar Praia te verplaatsen. De verdediging van Alex Saab had het verzoek in augustus ingediend, waarbij zij de verslechtering van zijn gezondheidstoestand in het afgelopen jaar aanvoerde, veroorzaakt door een gebrek aan toegang tot de gespecialiseerde medische zorg die hij als kankerpatiënt nodig heeft.

Dr. Jose Manuel Pinto Monteiro, hoofd van het plaatselijke verdedigingsteam van Alex Saab, heeft de beslissing voorzichtig verwelkomd en verklaarde : "Reeds op 2 december heeft het Hof van Justitie van de ECOWAS nota genomen van het feit dat Alex Saab kankerpatiënt is en bepaald dat hij onbeperkte toegang moet krijgen tot gespecialiseerde artsen van zijn keuze. Helaas hebben de Kaapverdische autoriteiten, in plaats van zich te concentreren op de humanitaire behoeften van Alex Saab, besloten een gezondheidskwestie te politiseren en zich in plaats daarvan te richten op de bevoegdheid van het ECOWAS-gerecht om uitspraak te doen over het verzoek van de heer Saab.

Het Comité voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties heeft op 8 juni en opnieuw op 16 juni bevolen dat Alex Saab onbeperkte toegang moet krijgen tot gespecialiseerde medische verzorging en dat uitlevering moet worden stopgezet, maar de Kaapverdische autoriteiten hebben er opnieuw voor gekozen de zaak te politiseren in plaats van blijk te geven van het mededogen dat de TRB in zijn besluit van gisteren omhelst".

Waarnemers ter plaatse zijn verbaasd over de timing van het besluit van de TRB om het verzoek van Alex Saab in te willigen. Saab werd op 12 juni 2020 op verzoek van de Verenigde Staten aangehouden via een Interpol Red Notice. Dit werd gevolgd door een formeel uitleveringsverzoek op 29 juni. De verdediging van Alex Saab heeft vastgesteld dat de aanhouding, de rode kennisgeving en het uitleveringsverzoek met verschillende juridische onregelmatigheden zijn omgeven en de zaak is nu voorgelegd aan het Constitutionele Hof van Kaapverdië. Dat hof kan naar verwachting elke dag uitspraak doen over de 12 specifieke ongrondwettigheden, wat de timing van het besluit van de TRB verrassend maakt.

Dr. Pinto Monteiro : "Ik kan alleen maar speculeren over de timing van het besluit van de TRB, aangezien iedereen, inclusief het Hof, al meer dan een jaar op de hoogte is van de basisredenen die in het besluit van de TRB worden aangevoerd. Ik ben er zeker van dat het internationale toezicht dat op de zaak wordt uitgeoefend, alsook de niet-naleving van het ECOWAS-hof en de Verenigde Naties een invloed hebben. Wat echter heel belangrijk is, is dat de publieke opinie in Cabo Verde volledig achter Alex Saab staat. Er is een golf van steun en velen vragen zich af waarom Cabo Verde betrokken is bij de detentie van een diplomaat en een zaak die draait om een duidelijk politiek geschil tussen de Bolivariaanse Republiek Venezuela en de Verenigde Staten".