Op 31 augustus inspecteerde GNR locaties langs de stranden van Forte Novo, Almargem, Trafal en Loulé Velho, waar zij 30 overtredingen vaststelden, 16 voor wild kamperen en campers op verboden plaatsen, en 14 overtredingen van het verkeerssignaleringsreglement.

In een verklaring van de politie staat: "Illegaal of onregelmatig kamperen en caravannen kan leiden tot overmatige en wanordelijke bezetting van openbare ruimten, kustgebieden en gebieden die zijn ingedeeld door campers en dergelijke, met negatieve gevolgen voor het landschap, het milieu, de ruimtelijke ordening en de volksgezondheid".

"Het GNR zal doorgaan met het sensibiliseren van caravanners en kampeerders om zich verantwoordelijker en milieuvriendelijker te gedragen".