De EUSS-status moet worden aangevraagd om ervoor te zorgen dat zij kunnen werken, toegang hebben tot overheidsdiensten en dat uitkeringen die zij ontvangen, waaronder betalingen voor HMRC-uitkeringen zoals kinderbijslag en belastingkredieten, niet worden stopgezet.

De uiterste termijn om een aanvraag in te dienen voor EU-, EER- en Zwitserse burgers die op 31 december 2020 in het VK wonen, was 30 juni 2021. Ook al is deze datum verstreken, toch is het mogelijk om een laattijdige aanvraag in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken als er redelijke redenen zijn om de termijn te missen. Er is geen termijn voor in aanmerking komende gezinsleden om zich te voegen bij iemand die al een EUSS-status heeft in het VK. Zij kunnen op elk moment naar het VK komen, maar moeten binnen 90 dagen na aankomst een EUSS-aanvraag indienen.

In mei heeft de Britse regering brieven gestuurd naar EU-, EER- en Zwitserse burgers met stapsgewijs, praktisch advies over hoe zij een EUSS-aanvraag kunnen indienen. In augustus werden nog meer brieven gestuurd naar degenen die misschien nog een aanvraag moeten indienen, om hen te laten weten hoe zij een late aanvraag kunnen indienen.

De Britse regering blijft alle passende kanalen gebruiken om degenen die in aanmerking komen voor de EUSS, aan te moedigen een aanvraag in te dienen en de status te verkrijgen waarop zij recht hebben. Elke dag krijgen duizenden mensen hun Britse immigratiestatus via de uiterst succesvolle EUSS. Op 30 juni 2021 waren er meer dan zes miljoen EUSS-aanvragen ontvangen, waaronder meer dan 400.000 van Portugese burgers.

In aanmerking komende EU-, EER- en Zwitserse burgers en hun familieleden worden dringend verzocht een aanvraag in te dienen op www.gov.uk/eusettlementscheme. Details over organisaties die kwetsbare aanvragers ondersteuning bieden, zijn te vinden op www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme.

Aanvragers die niet vertrouwd zijn met het gebruik van een computer of een mobiel toestel, of die geen toegang hebben tot internet, kunnen contact opnemen met Assisted Digital om hen te helpen een onlineaanvraag in te dienen op 03333 445 675.