"Wat het effect van de vaccinaties op het sterftecijfer betreft, hebben we nog geen specifieke studies verricht, maar [...] tijdens de laatste golf, tussen december en april, was er een gemiddeld sterftecijfer van 50 tot 100 sterfgevallen per miljoen en nu, op het hoogtepunt van de huidige golf die aanzienlijk is in termen van het aantal gevallen, is het sterftecijfer minder dan 10 per miljoen", geeft de directeur van de afdeling Surveillance van het ECDC, Bruno Ciancio, aan in een interview met het agentschap Lusa.

Op een moment dat de EU al meer dan 250 miljoen mensen volledig heeft gevaccineerd, voegt de deskundige eraan toe dat "ruwe berekeningen erop wijzen dat vaccins tot nu toe waarschijnlijk een paar honderdduizend sterfgevallen hebben kunnen voorkomen".

"Dit zijn geen exacte berekeningen en we moeten een goede analyse maken, wat nog niet mogelijk is omdat de vaccinaties nog recent zijn, [...] maar de algemene schatting zal aantonen dat we honderdduizenden sterfgevallen minder hebben" in de EU en de Europese Economische Ruimte, wijst hij erop.

Sprekend over de huidige epidemiologische situatie in de regio, wijst Bruno Ciancio erop dat "er een toename [van infecties] is in sommige landen, maar dat dit niet wordt weerspiegeld in het aantal sterfgevallen, zoals is gebeurd in andere eerdere golven, wat het effect is van het vaccin".

Concreet bedraagt de gemiddelde incidentie van infecties in de EU 200 gevallen per 100.000 inwoners, "wat nu al drie weken stabiel is", na opeenvolgende stijgingen, die hoofdzakelijk te wijten zijn aan de dominantie van de Delta-variant en het toeristenseizoen, aldus de deskundige. .

Toch is "wat nu heel anders is dan bij vorige vacatures, dat we geen overeenkomstige toename van sterfte en ernstige ziekten hebben gezien", wat toen een gevolg was van de inentingscampagne, voegt hij eraan toe.

In een risicobeoordeling die afgelopen juni werd vrijgegeven, schatte het ECDC dat het aantal gevallen van Covid-19 in de zomer in de EU sterk zou stijgen, niet in de laatste plaats door de meer overdraagbare Delta-variant van SARS-CoV-2, die volgens de toen vrijgegeven rekeningen tegen eind augustus verantwoordelijk zou zijn voor 90% van de nieuwe besmettingen in Europa.

En dat is precies wat nu geverifieerd is, volgens Bruno Ciancio, die aan Lusa onthult dat "de Delta-variant nu gelijk is aan meer dan 96% van alle gesequenteerde monsters [van nieuwe besmettingen] in Europa", wat betekent dat "het praktisch de enige is die in omloop is" in de Europese ruimte.

"De Delta-mutatie heeft alle andere vervangen, die slechts op zeer kleine schaal circuleren en waarschijnlijk zullen verdwijnen", voegt hij eraan toe.

Door de grotere overdraagbaarheid van Delta "was deze situatie [van een toename van het aantal gevallen] verwacht", geeft hij toe.

Wat voor Bruno Ciancio niet zeker is, is hoe de pandemie zich de komende maanden in de EU zal ontwikkelen, omdat dit "sterk afhangt van de vaccinatiegraad in de verschillende landen en een wereldwijd probleem is".

De ambtenaar merkt op dat er grote verschillen zijn tussen de Europese landen wat vaccinatie betreft en vertelt Lusa dat "de grootste uitdaging voor de EU nu is om het probleem aan te pakken van mensen die aarzelen om zich te laten vaccineren".

Bruno Ciancio adviseert dan ook communicatie-inspanningen om het aantal gevaccineerden te verhogen.

Uit het onlinetool van ECDC voor het volgen van de vaccinatie in de EU, dat is gebaseerd op kennisgevingen van landen (en daarom mogelijk niet volledig up-to-date is), blijkt dat de vaccinatiegraad lager is in landen als Bulgarije (20% van de bevolking) volledig gevaccineerd), Roemenië (32%) en Letland (47%) en het hoogst in Ierland (87%), Denemarken (84%) en Portugal (83%).

Het ECDC, dat in Zweden is gevestigd, heeft als taak Europese landen te helpen reageren op uitbraken van ziekten.