Dit standpunt staat in verband met de petitie van de vereniging Acreditar, die al meer dan 40.000 handtekeningen heeft en binnenkort in de Assemblee van de Republiek zal worden besproken, zo werd aan het agentschap Lusa verklaard door de voorzitter van de parlementaire fractie van de PS, Ana Catarina Mendes.

Volgens de auteurs van de petitie duurt de pijn van het verlies van een kind "een leven lang" en zijn de ouders "niet in staat om hun werk te hervatten in een periode van slechts een week".

"Wij steunen dit verzoekschrift. De verlenging van de rouwperiode voor ouders is van het allergrootste belang", verklaarde Ana Catarina Mendes.

De leider van de socialistische partij zei dat de PS aan de Assemblee van de Republiek, "zo snel mogelijk, een wetgevingsinitiatief over deze kwestie" zal voorleggen.

Op politiek vlak heeft de petitie van de vereniging Acreditar, naast de PS, reeds de steun gekregen van het Linkse Blok, de PCP, de PAN en de PEV.

De PCP, het Linkse Blok en de PAN hebben eveneens te kennen gegeven dat zij voornemens zijn projecten in te dienen om de periode van rouw voor de ouders te verlengen