Volgens een in het Diário da República gepubliceerd bevel: "In de context van de huidige epidemiologische situatie, veroorzaakt door het nieuwe SARS-CoV-2 coronavirus, en in het kader van de momenteel aan de gang zijnde versoepeling van het afsluitingsproces, met een vermindering van de sociale afstandsmaatregelen, wordt het van cruciaal belang geacht om te blijven zorgen voor een verhoging van de testcapaciteit en de dekking, tezamen met de versterking van de tracering van contacten in het gehele land", aldus het bericht, dat op 1 september in werking is getreden.

Aangezien het mandaat van de taskforce voor de bevordering van het "Plan voor de operationalisering van de teststrategie in Portugal" bijna ten einde loopt, wordt het "van fundamenteel belang" geacht dat het mandaat van de taskforce kan worden verlengd om "zijn activiteiten verder te kunnen ontwikkelen", zo wordt in het bevel onderstreept.

De taskforce" is opgericht bij besluit van 18 maart en wordt gecoördineerd door de voorzitter van het Nationaal Gezondheidsinstituut Doctor Ricardo Jorge (INSA), Fernando de Almeida, en is samengesteld uit elementen van het ministerie van Volksgezondheid, INSA, en het Directoraat-generaal Gezondheid, Gemeenschappelijke Diensten van het ministerie van Volksgezondheid, de Nationale Autoriteit voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (Infarmed) en regionale gezondheidsdiensten.