Het initiatief markeert "de officiële oprichting van Aliança, een organisatie die zich zal toeleggen op het verhogen van het niveau van samenwerking op het gebied van onderwijs in de Portugese taal in China", aldus een verklaring van de Universiteit van Macau (UM).

De universiteiten zullen "samenwerking ontwikkelen op het gebied van de opleiding van hooggekwalificeerde professionals, de aanwerving van studenten en toekomstige werkgelegenheid, wetenschappelijk onderzoek, gezamenlijke innovatie en sociale dienstverlening, naast andere gebieden", voegde hij eraan toe.

De vice-rector van de UM, Rui Martins, onderstreepte dat de universitaire alliantie "ten volle haar rol zal spelen als brug tussen China en de Portugeessprekende landen", met als doel de samenwerking op het gebied van het Portugese onderwijs te verdiepen.

De non-profit organisatie werd voorgesteld door de UM en zal ernaar streven de voordelen van elk van de instellingen "op het gebied van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in de Portugese taal te benutten, het delen en gezamenlijk produceren van middelen aan te moedigen, en diepere samenwerking tussen de leden te bevorderen bij de opleiding van gekwalificeerd personeel en op het gebied van wetenschappelijk-technologische innovatie", zo werd in dezelfde nota vermeld.