In een persconferentie wees Hans Kluge erop dat varianten van het SARS-CoV-2 coronavirus de vooruitzichten op het bereiken van massa-immuniteit verkleinen en dat de ziekte waarschijnlijker endemisch zal worden zonder te worden uitgeroeid.

Het is noodzakelijk "te anticiperen op de aanpassing van vaccinatiestrategieën", verdedigde Hans Kluge, die in mei had verklaard dat "de pandemie zal zijn gestopt zodra een vaccinatiegraad van 70% van de wereldbevolking is bereikt".

Gevraagd of dit percentage nog steeds geldig is, gaf de Europese directeur toe dat de meest besmettelijke varianten die opdoken en dominant werden in verschillende landen - zoals Delta, overheersend in Portugal - de situatie hebben veranderd.

"Ik denk dat het essentiële doel van vaccinatie in de eerste plaats het voorkomen van ernstige vormen van de ziekte en sterfte zal zijn," zei hij, eraan toevoegend dat "als men ervan uitgaat dat het virus zal blijven muteren en onder de mensen zal blijven, zoals influenza, moet worden geanticipeerd hoe de vaccinatiestrategie geleidelijk kan worden aangepast aan endemische transmissie en moet worden gekomen tot essentiële kennis over het effect van aanvullende doses" van vaccins

Een hoog vaccinatieniveau blijft van essentieel belang "om de druk te verminderen op de gezondheidsstelsels die dringend andere ziekten dan covid-19 moeten behandelen", merkte hij op.