Uit de laatste gegevens blijkt dat alle regio's van het Portugese vasteland, na enkele weken in de rode categorie te hebben verkeerd (dit betreft gebieden waar het cumulatieve aantal meldingen van besmettingsgevallen in de laatste 14 dagen varieert van 75 tot 200 per 100.000 inwoners of meer dan 200 en minder dan 500 per 100.000 inwoners bedraagt en het percentage positieve testresultaten 4% of meer bedraagt), nu oranje zijn geworden, een verbetering van "hoog risico" naar "matig risico".

Minder goed nieuws is er echter voor de Azoren, die van de groene lijst naar de oranje zone zijn gegaan.

De kaarten van het Europees agentschap volgen een systeem van verkeerslichten, beginnend met groen (gunstige situatie), overgaand in oranje, rood en dan donkerrood (zeer gevaarlijke situatie).

Zij dienen als hulpmiddel voor de Lid-Staten bij het vaststellen van de beperkingen die bij het reizen binnen de Gemeenschap moeten worden toegepast.