"De hervatting van het functioneren in de stad Lissabon is welkom, maar ZERO waarschuwt voor de terugkeer naar vervuilingsniveaus van voor de pandemie, en bekritiseert het feit dat de autoriteiten de rustige periode niet hebben benut om een reeks maatregelen uit te voeren die de gevolgen van cruises zouden kunnen verzachten en ongecontroleerde luchtkwaliteit zouden kunnen voorkomen", stelt ZERO.

Volgens de milieuactivisten was de covid-19 pandemie "een gemiste kans om in de haven van Lissabon, en vooral in de cruiseterminal, de capaciteit te installeren om elektriciteit te leveren aan aangemeerde schepen, de zogenaamde 'shore to ship'", in plaats van het verbranden van "tonnen zeer vuile brandstof", die vervuiling veroorzaken.

"Bij gebrek aan elektriciteitsvoorziening door de haven - zoals het geval is in Lissabon - laten de geparkeerde cruiseschepen hun motoren draaien om hun enorme energieverbruik - dat gelijk is aan dat van kleine steden - te garanderen, waarbij ze grote hoeveelheden zwaveldioxide , stikstofoxiden en ultrafijne deeltjes uitstoten", verklaart de vereniging.

De installatie van de 'shore to ship' technologie was voorzien in de staatsbegroting, maar de procedure "is nog niet uitgevoerd", zegt Zero, opmerkend dat, "in het midden van de Europese Groene Hoofdstad, op 5 juni 2020, werd aangekondigd dat de investering in 2022 klaar zou zijn", maar de vereniging "betwijfelt of dit zal gebeuren als gevolg van verschillende vastgestelde vertragingen".

De vereniging blijft benadrukken dat de vervuilende emissies die door cruises worden veroorzaakt "gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, verantwoordelijk zijn voor de oorzaak en/of verergering van coronaire aandoeningen en aandoeningen van de luchtwegen, het afweersysteem van het lichaam aantasten en zelfs longkanker kunnen veroorzaken".