De minister van Milieu heeft verklaard dat er in 2022 geen verhoging zal zijn van de elektriciteitsprijs voor huishoudelijke verbruikers op de gereguleerde markt en dat er ook een verlaging zal zijn voor bedrijven.

"We zijn in staat om te zeggen dat er geen verhoging zal zijn van de prijs van elektriciteit voor huishoudelijke consumenten in de gereguleerde markt voor het jaar 2022 en dat er een verlaging van ten minste 30 procent zal zijn in het tarief voor toegang tot netwerken voor industriële klanten", kondigde João Pedro Matos Fernandes aan.

Matos Fernandes noemde een reeks 'cushions' die alle consumenten ten goede komen, zoals de afschaffing van de extra kosten van Productie onder de Speciale Regeling Hernieuwbare Energie (PRE) en de afschaffing van de extra kosten van de Power Purchase Agreement (CAE) van de kolengestookte centrale Pego, wat onder meer een jaarlijkse besparing van 100 miljoen euro oplevert.

"Er is geen twijfel mogelijk, hoewel de ERSE [energietoezichthouder] uiteindelijk de rekensom zal maken, dat de binnenlandse consumenten volgend jaar geen verhoging zullen krijgen," zei Matos Fernandes.

Hoewel dit nieuws is verwelkomd in een tijd waarin de energieprijzen over de hele wereld stijgen, heeft de PCP partij gezegd dat een bevriezing van de prijzen niet genoeg is en dat de regering "verder" moet gaan door prijsverlagingen door te voeren.

Tegenover Lusa news zei afgevaardigde Duarte Alves: "Wij geloven dat deze aankondiging alleen maar bevestigt dat de regering kan ingrijpen in de energieprijzen en dat zij dat moet doen, niet alleen met betrekking tot elektriciteit, maar ook met betrekking tot gas en brandstoffen".

Maar meer dan het vermijden van verhogingen, "wat al gebeurt bovenop de verhogingen die de afgelopen jaren zijn geregistreerd en die op de consument drukken", wees hij erop, "wat echt nodig is, is het verlagen van de energieprijs", eraan toevoegend dat de regering "de instrumenten moet gebruiken die voor dit doel nodig zijn (...)".

Op 15 oktober zal de ERSE het eerste voorstel tot herziening van de elektriciteitstarieven indienen, maar volgens Matos Fernandes heeft de regering besloten een deel van de herziening vervroegd in te dienen omdat de betrokken kwesties "de gewone burger en ook het bedrijfsleven zorgen baren".

Vorige week kondigde de regelgevende autoriteit voor energiediensten (ERSE) aan dat de elektriciteitsprijs met ingang van 1 oktober voor de meeste huishoudelijke afnemers op de gereguleerde markt opnieuw met 1,05 euro per maand zal stijgen.