In een rapport over Covid-19 en vaccins stelt de niet-gouvernementele organisatie (NGO) die opkomt voor de mensenrechten dat de meeste farmaceutische bedrijven geen prioriteit geven aan de armste landen.

Het document komt op een moment dat vandaag een wereldtop over vaccins is gepland.De Amerikaanse president Joe Biden heeft beloofd extra toezeggingen te zullen doen om de inenting in de minst ontwikkelde landen ter wereld te ondersteunen.

"De wereld vaccineren is onze enige uitweg uit deze crisis. Het zou tijd moeten zijn om deze bedrijven, die deze vaccins zo snel hebben gemaakt, als helden te verwelkomen," aldus Amnesty International secretaris-generaal Agnès Callamard in een verklaring.

Maar hij voegde eraan toe: "In plaats daarvan hebben 'Big Pharma's opzettelijke blokkering van kennisoverdracht en hun manoeuvres ten gunste van rijke staten, tot hun schande en tot ons collectieve verdriet, een vaccintekort gecreëerd dat volkomen voorspelbaar en volkomen verwoestend is voor zo vele anderen."

De internationale organisatie beoordeelde het beleid van AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson en Novavax (wiens vaccin nog niet is goedgekeurd) op het gebied van mensenrechten, prijsstelling, intellectuele eigendom, het delen van kennis en technologie, dosisdistributie en transparantie.

En concludeerde dat "de zes vaccinontwikkelaars in verschillende mate hun verantwoordelijkheden en mensenrechtenkwesties niet hebben gerespecteerd".

Van de 5,76 miljard toegediende doses ging slechts 0,3% naar lage-inkomenslanden, terwijl 79% naar "midden-inkomenslanden" en "hoge-inkomenslanden" ging, onderstreept Amnesty International.

De NGO voegt eraan toe dat Pfizer, BioNTech en Moderna verwachten tegen het einde van 2022 in totaal 130 miljard dollar winst te maken, maar benadrukt dat "winst nooit voor levens mag gaan".

De NGO zegt ook dat, terwijl de meeste farmaceutische groepen "miljarden dollars aan overheidsfinanciering" hebben ontvangen, de vaccinproducenten de intellectuele eigendom hebben gemonopoliseerd, de overdracht van technologie hebben geblokkeerd en maatregelen die de productie van vaccins in de wereld zouden uitbreiden, op agressieve wijze hebben beperkt.

In het document roept de NGO bedrijven en regeringen op "het roer om te gooien" om de armste landen van twee miljard vaccins te voorzien.

Toen de organisatie vóór de publicatie van het rapport contact opnam, hebben alle bedrijven, behalve Novavax, geantwoord en erkend dat een eerlijke en billijke verdeling, vooral in lage-inkomenslanden, van essentieel belang is, en hebben zij hun inspanningen in dit verband belicht, zij het zonder Amnesty International te overtuigen.

Covid-19 heeft wereldwijd minstens 4.696.559 doden veroorzaakt, onder meer dan 229,01 miljoen infecties door het nieuwe coronavirus die sinds het begin van de pandemie zijn geregistreerd, volgens het laatste verslag van het Agence France-Presse.

In Portugal zijn sinds maart 2020 17.925 mensen overleden en 1.063.100 bevestigde gevallen van infectie geregistreerd, volgens gegevens van het Directoraat-generaal Gezondheid.

De ademhalingsziekte wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2 coronavirus, eind 2019 ontdekt in Wuhan, een stad in centraal China, en momenteel met varianten geïdentificeerd in landen als het Verenigd Koninkrijk, India, Zuid-Afrika, Brazilië of Peru.