"Het aantrekken van jonge mensen voor het beroep zal niet mogelijk zijn zonder concrete maatregelen", verdedigde de Nationale Federatie van Leraren, in een verklaring.

Dinsdag zei de vakbondsstructuur dat in de tweede week van het schooljaar nog steeds meer dan duizend leraren ontbreken op scholen, waardoor de problemen van klassen zonder leraren zich herhalen.

"De tendens gaat deze dagen niet in de richting van een vermindering, maar in de richting van een toename van het aantal onvervulde uren", gaf dezelfde bron aan.

Volgens de gegevens die de vakbonden van Fenprof dinsdag aan het eind van de dag hebben verzameld, zijn er in totaal 1.855 uren aangeboden voor aanwerving op scholen.

De uren die overeenkomen met wervingsgroepen met ten minste acht uur (die niet door de wervingsreserve worden opgevuld) zijn 1.517, volgens de cijfers die door Fenprof zijn vrijgegeven.

Als we rekenen met de uren die op scholen moeten worden ingevuld, komt Fenprof uit op een totaal van 101.500 leerlingen die nog steeds niet alle leraren zullen hebben.

"Aldus wordt bevestigd dat de optie om in te huren voor een school niet het probleem van het gebrek aan leerkrachten oplost en dat dit niet zo'n irrelevante dimensie heeft als sommigen ons willen doen geloven", hekelde de vakbondsstructuur, en herhaalde de noodzaak van concrete maatregelen, zoals stimulansen voor de verplaatsing en het behoud van leerkrachten, om om te gaan met een probleem dat zij als ernstig beschouwen.