"De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de president van de Verenigde Staten, Joe Biden, hebben een nieuw partnerschap tussen de EU en de VS aangekondigd om te helpen de wereld te vaccineren", aldus het hoofd van de gemeenschap in een verklaring.

In het partnerschap dat is ondertekend in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die plaatsvindt in New York en waaraan de twee verantwoordelijke partijen deelnemen, is de "doelstelling vastgesteld om tegen de AVVN van 2022 [in september volgend jaar] een wereldwijd vaccinatiecijfer van 70% te bereiken", wijst de instelling erop.

Het initiatief, dat het "EU-VS Global Immunization Partnership" wordt genoemd, "zal helpen het aanbod uit te breiden, de coördinatie van de toelevering te verbeteren en knelpunten in de toeleveringsketens weg te nemen".

In een vandaag bekendgemaakt gezamenlijk standpunt onderstrepen Ursula von der Leyen en Joe Biden dat "vaccinatie de meest doeltreffende reactie op de pandemie is" en dat "aangezien de Verenigde Staten en Europa technologische leiders zijn op het gebied van geavanceerde vaccinatieplatforms, rekening houdend met decennia van investeringen in onderzoek en ontwikkeling", het "van vitaal belang is om agressief door te gaan met een agenda om de wereld te vaccineren".

"Gecoördineerd leiderschap van de VS en de EU zal helpen het aanbod uit te breiden, op een meer gecoördineerde en efficiëntere manier te leveren en de beperkingen van de toeleveringsketens te beheren, [hetgeen] de kracht van een transatlantisch partnerschap zal aantonen bij het vergemakkelijken van wereldwijde immunisatie, terwijl meer vooruitgang mogelijk wordt door multilaterale en regionale initiatieven", benadrukken de leiders.

Een van de verbintenissen in het kader van dit partnerschap is van meet af aan het delen van vaccins met landen met lage en middeninkomens, waarbij de EU heeft toegezegd meer dan 500 miljoen doses te zullen doneren en de Verenigde Staten meer dan 1,1 miljard doses zullen verstrekken via het wereldwijde Covax-toegangsmechanisme.

Een ander doel is te zorgen voor "paraatheid" bij de beschikbaarheid van vaccins, waarbij Brussel en Washington overeenkomen de levering van vaccins, de logistiek en de immunisatieprogramma's te ondersteunen en te coördineren.

De EU en de Verenigde Staten hebben zich er ook toe verbonden te investeren in de productie en distributie van vaccins en therapieën en in het overwinnen van de uitdagingen van de toeleveringsketen.

Covid-19 heeft wereldwijd ten minste 4.705.691 sterfgevallen veroorzaakt, op meer dan 229,48 miljoen infecties met het nieuwe coronavirus die sinds het begin van de pandemie zijn geregistreerd, volgens het laatste verslag van het Agence France-Presse.

In Portugal zijn sinds maart 2020 17.933 mensen overleden en 1.063.991 bevestigde gevallen van infectie geregistreerd, volgens gegevens van het directoraat-generaal Gezondheid.

De ademhalingsziekte wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2 coronavirus, eind 2019 ontdekt in Wuhan, een stad in centraal China, en momenteel met varianten geïdentificeerd in landen als het Verenigd Koninkrijk, India, Zuid-Afrika, Brazilië of Peru.