Risicogroepen, professionals van instellingen voor sociale respons, patiënten en professionals van het geïntegreerde netwerk voor continue zorg en professionals van de Nationale Gezondheidsdienst (SNS), en ook zwangere vrouwen, komen allemaal in aanmerking voor de vaccinatie.

In de tweede fase worden de andere doelgroepen die in aanmerking komen voor gratis vaccinatie geïntegreerd, waarbij de nadruk komt te liggen op mensen van 65 jaar of ouder en mensen met ziekten of andere aandoeningen die zijn voorzien in de griepvaccinatienorm voor 2021/22.

Voor dit griepseizoen (2021/2022) zullen er 2,24 miljoen doses griepvaccins worden verstrekt, ongeveer 146.000 doses meer in vergelijking met het griepseizoen 2020/2021, wat neerkomt op een stijging met 7%, aldus de DGS .

Net als de afgelopen jaren zullen de in Portugal beschikbare vaccins tetravalent zijn, met vier typen influenzavirus: twee van het type A en twee van het type B.

De gezondheidsautoriteiten hebben besloten de start van de vaccinatiecampagne, die gewoonlijk in oktober begint, te vervroegen in verband met de pandemische situatie.

"In 2021 worden, in de context van de covid-19-pandemie, uitzonderlijke en specifieke maatregelen gehandhaafd in het kader van de gratis griepvaccinatie, waaronder een vroeger begin, een gefaseerde vaccinatie en gratis voor beroepsbeoefenaars die werken in contexten met een groter risico op het optreden van uitbraken en/of een grotere vatbaarheid en kwetsbaarheid", aldus de DGS in een verklaring.

Vrijdag zei de taskforce die de vaccinatie tegen covid-19 coördineert in een verklaring dat het centrum waar vaccins tegen covid worden toegediend "binnenkort" zal worden gebruikt voor de griepvaccinatie.

In Portugal is het vaccin gratis voor burgers van 65 jaar en ouder, voor bewoners en geïnstitutionaliseerde patiënten, maar ook voor een groep mensen met specifieke ziekten, gezondheidswerkers van SNS en brandweerlieden.