Dit zijn enkele van de resultaten van de raadpleging door de Nationale Onderwijsfederatie (FNE), die reacties ontving van bijna 900 leraren en ongeveer 100 werknemers in het hele land.

De online-enquête had tot doel inzicht te krijgen in de omstandigheden op scholen aan het begin van het schooljaar en ongeveer een kwart van de leraren gaf toe zich zorgen te maken over hun geestelijke gezondheid en welzijn (26%), alsook over overbelasting (23,5%).

De klachten over overbelasting waren zelfs nog groter onder het niet-onderwijzend personeel (25%), wat te maken zal hebben met het gebrek aan personeel op de scholen, aldus de secretaris-generaal van de FNE in verklaringen aan Lusa.

Volgens João Dias da Silva zei "68% dat de operationele assistenten in hun scholen onvoldoende waren".

"Het gebrek aan operationele assistenten is een gevolg van het feit dat het ministerie van Onderwijs de vergelijkende onderzoeken te laat heeft uitgeschreven, waardoor de scholen zich niet op tijd hebben kunnen organiseren", bekritiseerde hij in verklaringen aan Lusa.

Voor João Dias da Silva weerspiegelt het resultaat van het onderzoek de bezorgdheid die door de FNE is geuit.

Een daarvan is het proces van de distributie van computers door leraren. De meeste hebben de apparatuur al ontvangen, maar "42% heeft dit schooljaar nog geen toegang tot een computer gehad", betreurt João Dias da Silva.

Een andere waarschuwing van het FNE betreft de dringende noodzaak om het internet op scholen te verbeteren, maar uit de enquête blijkt dat er in veel onderwijsinstellingen nog problemen zijn.

"Bijna 20% van de leraren zegt dat de voorwaarden voor toegang tot het netwerk slecht zijn en 43% zegt dat ze maar redelijk zijn", aldus de secretaris-generaal van de FNE.

Er zijn ook problemen in verband met de organisatie van de werktijden, waarbij leraren klagen dat zij klassen op verschillende onderwijsniveaus hebben en 27,4% van de leraren meer dan 90 leerlingen toegewezen hebben gekregen.