De politie van de PSP heeft verklaard dat er naar schatting minder vuurwapens in woningen aanwezig zijn, rekening houdend met de wapens die vrijwillig zijn ingeleverd en de nieuwe wapens die zijn aangeschaft, maar heeft opgemerkt dat deze daling "misschien geen trend is" maar het gevolg van de pandemie.

In een aan persbureau Lusa toegezonden verslag over de twee jaar sinds de inwerkingtreding van de wapenwet, die als hoofddoel heeft het aantal vuurwapens in huis te beperken, stelt de politie van de openbare veiligheid dat "er een neerwaartse tendens is geweest" in het aantal vuurwapens in handen van de Portugezen.

"De balans tussen vrijwillige inlevering van wapens en voor het eerst geregistreerde wapens helt sterk over naar een groter aantal inleveringen, wat wijst op een kleiner aantal vuurwapens in het bezit van burgers", aldus de politie.

De PSP wijst er echter op dat het jaar 2020 "misschien geen trend is", aangezien het als gevolg van de beperkingen die zijn opgelegd door de noodtoestand ter bestrijding van de Covid-19-pandemie "niet mogelijk was om jachtactiviteiten of schietsporten te organiseren of daaraan deel te nemen", wat ertoe kan hebben geleid dat besluiten om nieuwe vuurwapens aan te schaffen zijn uitgesteld.

Desondanks wijst het PSP, dat verantwoordelijk is voor de controle en het toezicht op de vervaardiging, de opslag, het in de handel brengen, het gebruik en het vervoer van vuurwapens, op het bestaan van ongeveer 1,5 miljoen wapens in Portugal, waarvan de meeste geweren en jachtgeweren.

Het aantal vergunningen voor het gebruik en het bezit van vuurwapens dat jaarlijks door de PSP wordt afgegeven, neemt ook af, van 45.133 in 2017 tot 42.412 het jaar daarop, 37.470 in 2019 en tot 7.605 vorig jaar.

"De laatste jaren is er een daling van het totale aantal vergunningen dat jaarlijks wordt afgegeven, met speciale nadruk op de vermindering van vergunningen voor het gebruik en het dragen van klasse D-wapens", benadrukt de politie.

Volgens de PSP is deze trend in het biënnium 2020-21 met grotere incidentie geverifieerd als gevolg van de pandemie die "gedurende lange perioden de realisatie van opleidingen en examens voor het verkrijgen van een vergunning voor het gebruiken en dragen van een wapen heeft beperkt of zelfs verhinderd".

Volgens de politie voor openbare veiligheid zijn er momenteel ongeveer 216.000 geldige vergunningen.

Volgens deze nieuwe wet waren er twee periodes, één in 2019 en de andere in 2021, van vrijwillige inlevering van wapens die niet getoond of geregistreerd waren in een politie-inrichting, zonder strafrechtelijke gevolgen.

Volgens deze veiligheidsdienst werden meer dan 54.000 vuurwapens vrijwillig ingeleverd bij de PSP, waarvan 11.965 in 2019 en 42.448 in 2021.

Deze twee periodes overtreffen de 6.635 inleveringen die plaatsvonden tijdens het vorige proces van vrijwillige inlevering, dat plaatsvond in 2006.

Een andere verandering in de wettelijke regeling die in september 2019 in werking is getreden, was de verplichting voor alle vuurwapenbezitters om een niet-draagbare kluis of veiligheidskast aan te schaffen om hun wapens thuis in op te bergen.

Na de aankoop van de kluis of de niet-draagbare kast moeten de wapenbezitters op het door het PSP ter beschikking gestelde elektronische platform het respectieve bewijs overleggen, namelijk een factuur-ontvangstbewijs of een gelijkwaardig document.

Het PSP heeft tot nu toe meer dan 90.000 bewijzen ontvangen van de installatie van kluizen en niet-draagbare veiligheidskasten voor het opbergen van wapens.

Volgens de politie worden eigenaars van vuurwapens die geen bewijs van aankoop van de kluis overleggen, gestraft met een boete van 50 euro en worden zij gewaarschuwd dat zij er binnen 30 dagen een moeten aanschaffen of anders nog eens een boete van 700 tot 7.000 euro krijgen.