Op een moment dat de resultaten van 98% van de parochies accuraat zijn, was de PS de partij die de meeste vrouwen verkoos voor burgemeester, met 18 van de 28, wat overeenkomt met 12,86 procent van het totaal aantal gemeentebesturen dat de partij won.

Daarna volgden de PPD/PSD, met vier gemeentebesturen onder leiding van vrouwen (5,80% van het totaal aantal door de PSD gewonnen kamers), de PSD/CDS-PP coalities die erin slaagden drie vrouwen tot burgemeester te kiezen en de Portugese Communistische Partij (PCP) (die een alliantie vormt met de Ecologische Partij Os Verdes - PEV) met twee vrouwen in de leiding (11,11% van het totaal aantal gemeentebesturen dat de partij won).

De Eerste Onafhankelijke Beweging Anadia (MIAP) tenslotte verkoos Teresa Belém tot voorzitster van die kamer, met 45,34% van de stemmen.

Cristina Calisto (PS), gekozen tot burgemeester van Lagoa op de Azoren, was de vrouw die het hoogste percentage stemmen behaalde (62,63%).

Helena Lapa (PS) daarentegen werd met het laagste percentage stemmen (28,86%) verkozen tot voorzitster van de Kamer van Sabrosa.