Dit aantal is het resultaat van een nationale enquête die in 2020 is gehouden en aan de hand waarvan in totaal 8 209 daklozen konden worden geïdentificeerd.

Uit de enquête om deze populatie te karakteriseren, gepubliceerd op de website van de Nationale Strategie voor de Integratie van Daklozen (ENIPSSA), blijkt dat de overgrote meerderheid van deze mensen geconcentreerd is in het grootstedelijk gebied van Lissabon (AML).

In dit gebied wonen 4.786 dakloze mensen, wat neerkomt op 58,3 procent van het totaal, gevolgd door het grootstedelijk gebied Porto (AMP) met 1.213 mensen.

Per 100.000 inwoners is de situatie het meest zorgwekkend in de Alentejo, in de gemeenten Alvito en Beja, waar respectievelijk 11,35 en 9,72 personen per 100.000 inwoners in een daklozen situatie verkeren.

Van de in totaal ongeveer 8.200 personen die zich in deze situatie bevinden, zijn de meesten mannen tussen 45 en 64 jaar, die sinds maximaal een jaar dakloos zijn. De belangrijkste oorzaken houden verband met afhankelijkheid van alcohol of psychoactieve stoffen (2.442), werkloosheid of werkonzekerheid (2.347) of financieel onvermogen dat met andere oorzaken verband houdt (2.017).

Hoewel dit de algemene karakterisering van de daklozenpopulatie is, waren er ook 734 koppels. In AML is de grote meerderheid van deze paren (339 van de 392) dakloos, maar zij wonen in tijdelijke opvangcentra, specifieke accommodatie voor daklozen of in kamers die door sociale diensten of andere instanties worden betaald.

In het land maakt iets meer dan de helft van de daklozen gebruik van deze mogelijkheden (4.789), maar er zijn nog 3.420 daklozen, die op straat, in noodopvangcentra of op precaire plaatsen leven.

Het verslag geeft ook het aantal mensen aan die het leven op straat hebben verlaten en permanente huisvesting hebben verkregen, en dat er vorig jaar 485 gevallen waren, 39 procent meer dan in 2019.

Het door ENIPSSA gepromote onderzoek is het resultaat van een enquête onder de 278 gemeenten van het Portugese vasteland en weerspiegelt de 275 verkregen antwoorden, door de verbinding van verschillende instellingen met lokale tussenkomst.

Met een respons van 99 procent is dit de meest volledige enquête sinds 2018.

In een verklaring stelt het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid dat er een toename was van het aantal daklozen in vergelijking met het voorgaande jaar, wat het rechtvaardigt met de "verbetering van het diagnoseproces in het hele land".

"De regering heeft zich ingezet om oplossingen te bieden voor de huisvesting van daklozen, in een aanpak waarbij huisvesting voorop staat en vanaf dat moment wordt gewerkt aan hun sociale inclusie en autonomie", voegt hij eraan toe.