Hugo, een leerling uit de 12e klas van de João Gonçalves Zarco-school, 'reisde' meer dan 300 kilometer van Matosinhos, in het district Porto, naar de Explora-ruimte, in Pavilhão do Conhecimento, in Lissabon, zonder het klaslokaal te hoeven verlaten.

Met behulp van een virtual reality-bril en het 5G-netwerk ging de jonge student, die een robot met een 360-gradencamera in Lissabon "bestuurde", de interactie aan met een gids die demonstraties gaf en vragen stelde over wetenschappelijke experimenten, zoals de convergentie en divergentie van licht of meteorologische verschijnselen.

Deze school, die beschikt over het meest geavanceerde mobiele communicatienetwerk voor de ontwikkeling van proefprojecten op het gebied van onderwijs, heeft een protocol ondertekend tussen de NOS en Ericsson om technologische projecten te ontwikkelen die "de schoolgemeenschap in staat stellen het beste te halen uit" het 5G-netwerk.

"Wij geloven dat we met de invoering van 5G-technologie een democratisering van het onderwijs kunnen bewerkstelligen, in die zin dat we leerlingen in staat kunnen stellen zich over te geven aan bijna elk type ervaring zonder geografische of inhoudelijke toegangsbarrières", benadrukte de uitvoerend bestuurder van de NOS, Manuel Ramalho Eanes.

De ambtenaar sprak met journalisten na de ondertekening van het protocol en de inhuldiging van de eerste 5G-school, waarbij onder meer de burgemeester van Matosinhos, Luísa Salgueiro, aanwezig was.

Manuel Ramalho Eanes wil dat deze technologie helpt om "inhoud aantrekkelijker, interessanter en met meer waarde" te maken om "het leren te vergemakkelijken".

"Door samen te werken met de school en Ericsson kunnen we tot een breder leerconcept komen, met meer kwaliteit en dat ook helpt om de leerlingen meer te motiveren", zei hij.

Als voorbeelden, naast virtuele studiebezoeken aan "overal ter wereld", wees Manuel Ramalho Eanes ook op de studie van het menselijk lichaam, via visualisatie in drie dimensies, of augmented reality (verhoogde realiteit), waarbij hij opmerkte dat dit iets is waar medische studenten behoefte aan hebben.

Voor de directeur van Escola João Gonçalves Zarco, José Ramos, is het met "trots" om een pionier te zijn in het onderwijsproject, hoewel hij niet "heel goed weet wat er zal gebeuren".

"We verwachten dat er op een andere manier met de curricula van de verschillende disciplines kan worden gewerkt. Het kan voor ons een uitstekende manier zijn om in een klaslokaal te werken zonder allemaal samen te zijn, of het nu studenten of docenten zijn", benadrukte hij.

José Ramos herinnerde eraan dat alles in het leven tegenwoordig "een klik verwijderd" is en dat 5G "het effectief mogelijk zal maken om een klaslokaal naar elk deel van de wereld te transplanteren" en "studenten in staat zal stellen om situaties te ervaren die hen helpen om kennis gemakkelijker te incorporeren".

Toch zei de directeur van de Matosinhense school, die lesgeeft aan ongeveer 1800 leerlingen van de derde cyclus, middelbare scholieren en volwassenen, dat het gebruik van de nu beschikbare middelen zal afhangen van de "durf" en de "bekwaamheid van de leraren om ze te gebruiken".

"Tegenwoordig hebben we interactieve whiteboards in de verschillende klaslokalen en niet iedereen gebruikt ze. Niet iedereen wil het risico nemen het krijtbord of de pen te verlaten om naar een ander bord te gaan", zei hij.

"De verwachting die ik heb is dat de technologie ons daadwerkelijk in staat zal stellen het onderwijsproces op een andere manier te zien, met lenzen die we op dit moment niet hebben", besloot hij.