Volgens de nationale autoriteit voor de verkeersveiligheid (ANSR) is het rijbewijs van 1.655 bestuurders tussen juni 2016 en eind juli 2021 ingetrokken wegens rijovertredingen volgens het puntensysteem.

Het systeem bestaat uit het aftrekken van punten bij ernstige of zeer ernstige overtredingen en verkeersmisdrijven, wat leidt tot de intrekking van het rijbewijs wanneer alle 12 punten zijn verloren.

Het rapport geeft aan dat in 2016 16 rijbewijzen werden ingetrokken, in het jaar daarop waren dat er 64, oplopend tot 359 in 2018, weer oplopend tot 491 in 2019 en in 2020 werd van 443 bestuurders het rijbewijs ingetrokken.

ANSR stelt dat 2.360 bestuurders momenteel nog nul punten op hun rijbewijs hebben staan. In het puntensysteem krijgt de bestuurder 12 punten, die afhankelijk van de overtreding stijgen of dalen, waardoor de bestuurder zonder rijbewijs komt te zitten nadat hij al zijn punten is kwijtgeraakt.

Nadat de titel is ingetrokken, mogen deze automobilisten twee jaar lang niet meer rijden en moeten zij opnieuw examen afleggen.