"De sterfgevallen deden zich voor in een groep personen met een mediane leeftijd van 77 jaar en veronderstellen niet noodzakelijkerwijs het bestaan van een oorzakelijk verband tussen elk sterfgeval en het toegediende vaccin, dat ook plaatsvindt binnen de normale sterftepatronen van de Portugese bevolking".

Vanaf het begin van de vaccinatiecampagne op 27 december 2020 tot 26 september werden 15.922 meldingen van bijwerkingen (ADR) geregistreerd, op een totaal van 15.956.183 toegediende doses, waarvan er 5.929 (37 procent) als "ernstig" werden geclassificeerd en 9.993 (63 procent) als "niet-ernstig".

Van de als "ernstig" gemelde reacties werden er 3.612 geclassificeerd als "klinisch belangrijk" (23 procent), 1.517 veroorzaakten invaliditeit (9,5 procent), 557 veroorzaakten ziekenhuisopname (3,5 procent), 158 vertegenwoordigden levensgevaar (1 procent) en 85 sterfgevallen (0,5 procent).

"Met het verloop van het vaccinatieprogramma, en de stimulans voor het melden van vermoedelijke bijwerkingen in verband met vaccins tegen covid-19, is dit cijfer gestegen", benadrukt het rapport.

Het voegt er echter aan toe dat "bijwerkingen niet frequent zijn, met ongeveer 1 geval op 1.000 inentingen, een stabiele waarde in de loop van de tijd".

Het grootste aantal gevallen werd geregistreerd in de leeftijdsgroep 25/49 jaar (2.799), de groep waar het grootste aantal vaccins werd toegediend (5.420.526).

Infarmed meldt 22 gevallen van niet-ernstige reacties bij kinderen jonger dan 3 jaar en legt uit dat het gaat om "niet-ernstige voorvallen van koorts, oprispingen of prikkelbaarheid bij kinderen van wie de moeder aan het vaccin kan zijn blootgesteld".

In de leeftijdsgroep 12-17 jaar werden 47 gevallen als ernstig en 30 als niet-ernstig gemeld, op een totaal van 994 827 ingeënte vaccins, wat neerkomt op 0,1 bijwerkingen per 1.000 toegediende doses.

Volgens Infarmed zijn de als ernstig gemelde gevallen reacties van het allergische type, die afhangen van het individuele profiel van de gevaccineerde persoon.

Tussen 18 en 24 jaar werden 310 ernstige en 433 niet-ernstige reacties geregistreerd bij 1.066.386 ingeënte vaccins.

In de leeftijdsgroep 50/64 jaar werden 1.360 ernstige en 2.247 niet-ernstige reacties gemeld, voor in totaal 3.887.195 toegediende vaccins, terwijl in de leeftijdsgroep 65/79 jaar 775 ernstige en 1.206 niet-ernstige reacties (in 3.233.934 toegediende vaccins) werden geregistreerd en in de leeftijdsgroep 80+ 363 ernstige en 279 niet-ernstige reacties (in 1.352.978 toegediende vaccins).

Van het totaal aantal bijwerkingen hebben er 8.434 betrekking op het vaccin van Pfizer/BioNtech, in een totaal van 10.731.924 toegediende doses, 4.293 van Astrazeneca, in 2.202.274 ingeënte doses, 1.778 van Moderna (1.901.818 doses) en 1.340 van Janssen ( 1.120.167).

Per 1.000 toegediende doses werd één ADR gemeld in de vaccins van Pfizer, Moderna en Janssen, en twee in die van AstraZeneca.

Infarmed benadrukt dat deze gegevens "geen vergelijking van veiligheidsprofielen tussen vaccins mogelijk maken, aangezien zij werden gebruikt in verschillende subgroepen van de bevolking en in verschillende perioden en epidemiologische contexten".

De meeste reacties werden geregistreerd bij vrouwen, met 3.925 meldingen van ernstige en 6.739 niet-ernstige gevallen, terwijl dit er bij mannen respectievelijk 1.688 en 2.702 waren.

De meest gemelde reactie is hoofdpijn (3.826), gevolgd door koorts (3.820), spierpijn (3.744), pijn op de injectieplaats (3.347), vermoeidheid (1.864), rillingen (1618), misselijkheid (1.453), pijn in de gewrichten (1.187), gegeneraliseerde pijn (1.067), duizeligheid (960), malaise (900), pijn in de ledematen (830), vergrote lymfeklieren (808), orgaanzwakte (728), braken (716).

Tijdens de vastgestelde herstelperiode van 30 minuten na de vaccinatie wordt nagegaan of er onmiddellijk een allergische reactie optreedt. Na deze periode moet bij elk vermoeden van een ernstige allergische reactie onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.