Naast het wetsvoorstel van de Socialistische Executieve zal de Assemblee van de Republiek ook de ontwerpresolutie van de CDS/PP bespreken over de aanschaf van bodycams, voor dienstvoertuigen en voor videobewaking in politiebureaus en -posten.

Het voorstel dat het gebruik van bewakingssystemen door videocamera's door veiligheidsdiensten en -korpsen regelt, voorziet in de uitbreiding van het gebruik van deze technologieën door de politie, waarbij "bodycams" worden toegestaan door onderdelen van de PSP en de GNR, "drones" en verschillende videocamera's ter ondersteuning van politieactiviteiten en verkeerscontrole op wegen, zee- en rivierverkeer, verkeer van personen aan grenzen en bij opsporings- en reddingsoperaties.

De "bodycams", kleine videocamera's die zijn ingebouwd in de uniformen van de agenten van de politie, zijn een van de door de politie gevraagde instrumenten en het voorwerp van debat, namelijk naar aanleiding van enkele mediazaken waarbij beelden van politieoperaties worden gefilmd en via mobiele telefoons worden gedeeld.

Daarom is dit voorstel, waarin de mogelijkheid wordt overwogen om bij politie-interventies gebruik te maken van draagbare videobewakingscamera's door BDS- en GNR-elementen, positief ontvangen door politiefunctionarissen.

In het voorstel staat dat de "bodycams" "zichtbaar, op het uniform of de uitrusting" moeten worden geplaatst, en dat het vastleggen en opnemen van beeld en geluid alleen kan "plaatsvinden in geval van interventie door de veiligheidsdiensten, namelijk wanneer een strafbaar feit, een gevaarlijke situatie, een noodgeval of een verstoring van de openbare orde in het geding is, en het begin van de opname moet worden voorafgegaan door een duidelijk waarneembare waarschuwing, telkens wanneer de aard van de dienst en de omstandigheden zulks toelaten".

De kenmerken en gebruiksregels van de "bodycams"-camera's, alsook de vorm van transmissie, opslag en toegang tot de verzamelde gegevens, zullen eveneens het voorwerp uitmaken van een verordening die door de minister van Binnenlandse Zaken moet worden goedgekeurd.

Het voorstel zal de wet van 2005 inzake videobewaking, die in 2012 werd gewijzigd, intrekken, waarbij de regering de huidige wijzigingen rechtvaardigt met "de technologische vooruitgang, die heeft geleid tot aanzienlijke veranderingen met betrekking tot de technische kenmerken van de systemen die de markt op een bepaald moment aanbiedt".

De regering verklaart ook dat de nationale commissie voor gegevensbescherming niet om advies is gevraagd, en dat deze entiteit in het wetgevingsproces door de Assemblée de la République moet worden gehoord.