Alle producten die zo vriendelijk werden gegeven, zullen door de sociale dienst van het stadhuis van Lagoa worden ingezameld en verdeeld onder de behoeftigen. Onze dank gaat uit naar degenen die hebben bijgedragen.

Het werd een dubbel feest, want zondag waren er voor het eerst geen beperkingen wat het aantal deelnemers betreft, en we hadden een opkomst van 28. Er worden nog steeds maskers gedragen en degenen die de communie deden hielden we aan individuele glazen, zoals eerder aanbevolen.