Volgens het jaarverslag van de regelgevende autoriteit voor water- en afvaldiensten (ERSAR): "De indicator voor veilig water handhaaft zijn waarde op 99 procent en kan de bevolking garanderen dat ze met een gerust hart leidingwater kan drinken".

Volgens de ERSAR stond de indicator voor veilig water in 2020 op 98,85 procent, wat een stijging van twee tienden betekent ten opzichte van 2019 en de positieve evolutie sinds 1993 (50 procent) bevestigt en sinds 2015 op een uitmuntend niveau blijft.

Uit gegevens van ERSAR blijkt dat de meeste gemeenten (79 procent) percentages gelijk aan of groter dan 99 procent hebben in de waterkwaliteitsindicator, waarbij 15 procent van de gemeenten een percentage veilig water van 100 procent heeft, omdat zij geen melding hebben gemaakt van niet-naleving.

"In 2020 heeft ERSAR 21 inspecties uitgevoerd om na te gaan of de wettelijke vereisten van de waterkwaliteitsregeling voor menselijke consumptie werden nageleefd (57 procent in de regio Noord, 29 procent in de regio Centrum en 14 procent in de regio Alentejo). Er zij op gewezen dat dit aantal inspectie-acties werd bepaald door de noodtoestand en de verplichte lockdowns als gevolg van de Covid-19 pandemie", aldus de regelgevende instantie in de verklaring.

De entiteit benadrukt dat, ondanks de uitdagingen die Covid-19 met zich meebracht, "het mogelijk was om de veiligheid van het leidingwater te handhaven dankzij de onovertroffen samenwerking tussen de beheersentiteiten, de regelgevende entiteit ERSAR, gezondheidsautoriteiten, laboratoria en andere belanghebbenden in het proces van waterkwaliteitscontrole".

"Dankzij deze samenwerking konden de door ERSAR goedgekeurde programma's voor de controle van de waterkwaliteit (PCQA) door alle beheersentiteiten van de openbare distributiesystemen worden uitgevoerd zonder noemenswaardige wijzigingen en vooral zonder afbreuk te doen aan de controle van de waterkwaliteit die bestemd is voor menselijke consumptie en, inherent daaraan, voor de bescherming van de volksgezondheid".