Volgens de vandaag gepubliceerde gegevens van de World Economic Forecasts zal de economie van de eurozone in 2021 met 5,0% groeien, 0,4 procentpunt (pp) meer dan in juli werd verwacht, wat ook geldt voor de hele Europese Unie , die dezelfde opwaartse bijstelling (0,4 pp) laat optekenen, tot 5,1%.

De prognoses voor 2022 blijven ongewijzigd ten opzichte van juli: het IMF verwacht dat de eurozone met 4,3% en de EU met 4,4% zal groeien.

De prognoses van het IMF zijn dus optimistischer dan die van de Europese Commissie voor 2021, die voor de eurozone een groei van 4,8% verwacht, maar pessimistischer voor 2022, aangezien Brussel uitgaat van een groei van 4,5% ten opzichte van zijn zomerprognoses, die in juli werden bekendgemaakt.

Wat de grootste economieën van het Europese blok betreft, heeft het IMF zijn groeiprognoses voor Duitsland voor 2021 met 0,5 procentpunt naar beneden bijgesteld en voor 2022 in dezelfde mate opgetrokken (respectievelijk 3,1% en 4,6%).

Wat Frankrijk betreft, zijn de vooruitzichten van het IMF dit jaar met 0,5 procentpunt gestegen tot 6,3%, maar in 2022 met 0,3% gedaald tot 3,9%.

Italië zal dit jaar naar verwachting met 5,8% groeien, een opwaartse bijstelling met 0,9 procentpunt ten opzichte van de prognose van het IMF in juli, en zal het tempo naar verwachting vertragen tot 4,2% in 2022, een prognose die standhoudt.

Wat de Spaanse economie betreft, heeft het IMF zijn prognoses van juli met 0,5 procentpunt naar beneden bijgesteld en verwacht het nu dat de economie dit jaar met 5,7% zal groeien, maar heeft het zijn prognoses voor volgend jaar opgetrokken tot 6,4%, wat 0,6 procentpunt meer is dan hierboven vermeld.