Volgens het voorstel voor de staatsbegroting voor 2022 (OE2022), dat de minister van Financiën, João Leão, aan het parlement heeft overhandigd, zal het derde niveau dat momenteel van toepassing is op het jaarlijks belastbaar inkomen van meer dan 10.732 euro en tot 20.322 euro, waarop een belasting van 28,5% wordt geheven, in twee nieuwe niveaus worden opgesplitst.

De twee nieuwe niveaus omvatten inkomsten tussen 10.736 euro en 15.216 euro, waarop het voornoemde tarief van 26,5% van toepassing is, en inkomsten tussen 15.216 euro en 19.696 euro, die tegen 28,5% worden belast.

Het nieuwe 5e en 6e niveau (dat overeenkomt met het oude 4e en 5e) blijven nagenoeg ongewijzigd, maar het volgende niveau brengt wijzigingen met zich mee, waarmee wordt voldaan aan wat de minister-president reeds had aangegeven met betrekking tot een invoering van het 3e en 6e niveau van de IRS.

Zo geldt voor inkomsten tussen € 36.757 en maximaal € 48.033 nu een tarief van 43,5% en op het volgende niveau, tussen € 48.003 en maximaal € 75.009, bedraagt het tarief 45%.

De laatste trede, die tot nu toe was gericht op jaarinkomens van meer dan 80.882 euro, daalt tot 75.009 euro, waarbij het tarief op 48% blijft.

Deze wijziging zorgt voor een belastingvermindering voor degenen die dichter bij de ondergrens van de vroegere 3e en 6e schijf zaten om enige belastingvermindering te krijgen, maar tracht dit effect te neutraliseren voor degenen met hogere inkomens.

De oplossing was vergelijkbaar met die van 2018, toen het aantal stappen steeg van vijf naar zeven, maar de tarieven werden aangepast om in de hogere niveaus het effect van het besluit over de marginale tarieven in de eerste niveaus te neutraliseren.

Opdat de impact van deze splitsing van de niveaus en de wijzigingen van de respectieve tarieven een praktische weerslag zouden hebben op het maandelijks beschikbaar inkomen van de gezinnen, is het noodzakelijk dat de inhoudingstabellen die in januari in werking treden, deze wijziging weerspiegelen.

Deze maatregel maakt deel uit van wat de regering het IRS-pakket noemt (dat naast de niveaus ook het Regressar-programma en de IRS Jovem omvat), dat in zijn geheel een effect zal hebben van 235 miljoen euro, waarvan 205 miljoen euro in 2022.