In de ontslagbrief van dinsdag, waartoe Lusa vandaag toegang had, bevestigen de acht psychiaters dat het UMPP "sinds zijn oprichting lijdt onder verschillende beperkingen en problemen die systematisch aan de orde zijn gesteld door de gezondheidswerkers die er werken en door hun vertegenwoordigers".

In de brief aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Regionale Gezondheidsadministratie van het Noorden (ARS-Norte), de regionale coördinator van de Geestelijke Gezondheidszorg van de ARS-Norte en de directeurs van de diensten Psychiatrie, wijzen de artsen erop dat een van de "fundamentele" problemen van die urgentie het "ontbreken van een definitie van de verwijzingscriteria" is.

De clinici schrijven dat dit probleem "reeds herhaaldelijk werd gemeld en besproken in coördinatievergaderingen die de opstelling van een document door de UMPP-coördinatie in 2018 verdienden".

"Begin 2020 werd in een vergadering met ARS-Norte de implementatie van de verwijzingscriteria meegedeeld, maar dit is nooit gebeurd, wat bijdraagt tot het gebruik van het UMPP van een enorm aantal gevallen zonder indicatie voor observatie in een spoedcontext en dus tot een buitensporige en ongepaste instroom van gebruikers", verwijzen ze.

De artsen benadrukken dat er sinds het begin van de Covid-19 pandemie een "sterke verslechtering van de werking" van het UMPP is opgetreden, die te wijten is aan de "ernstige beperkingen bij de overdracht van patiënten naar de spoedeisende achterliggende klinische dienst (ziekenhuis Magalhães Lemos)", en stellen dat het ontbreken van een verbinding met deze dienst "het huidige werkingsmodel onhaalbaar maakt".

In de brief zeggen de acht beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg dat zij reeds bij verschillende gelegenheden, individueel en collectief, "de ernst van deze situaties bij verschillende instanties" aan de kaak hebben gesteld, maar dat zij bij het "uitblijven van antwoorden en het oplossen van problemen" hun excuus hebben meegedeeld van verantwoordelijkheid voor risico's die voortvloeien uit het niet oplossen van problemen die "de klinische veiligheid, de kwaliteit van de dienstverlening en de waardigheid van gebruikers en beroepsbeoefenaren in gevaar brengen".

Verwijzend naar een gevraagde vergadering op 9 juli met de Raad van Bestuur van ARS-Norte, zeggen de artsen dat er "moeilijkheden zijn in de communicatie" met deze entiteit en dat de vergadering "nog niet is gepland".

"Wij wijzen ook op het beruchte gebrek aan overleg tussen ARS-Norte en de UMPP-coördinatie, dat culmineerde in het feit dat dr. Márcia Mota's recente verzoek om ontslag, waarmee wij sympathiseren", melden de clinici, die het ontslag van de coördinator rechtvaardigen met het "gebrek aan informatie" over de werkplannen in het ziekenhuis Magalhães Lemos, het "gebrek aan reactie" op het verzoek om een vergadering en het niet zijn opgeroepen voor de vergadering van ARS-Norte, op 1 oktober, met als doel de huidige omstandigheden van het UMPP te bespreken.

"Al deze feiten hebben geleid tot diepe verontwaardiging bij de psychiaters van de verschillende instellingen die deelnemen aan het UMPP en, uiteraard, bij hun teamleiders, die er alles aan hebben gedaan om de gevolgen van deze ernstige problemen in de zorgverlening aan de gebruikers te verzachten", voegen zij eraan toe.

Lusa heeft getracht opheldering te krijgen van ARS-Norte, maar dat is tot nu toe niet gelukt.

ARS-Norte vertelde aan Jornal de Notícias, dat vandaag het ontslag aankondigde van het team dat verantwoordelijk is voor het UMPP-team, dat ARS-Norte zei dat het "werkt" om te proberen het probleem op te lossen en verzekerde dat het niet heeft opgegeven om Márcia Mota in haar huidige functies te houden, zeggende dat "zij vergaderd hebben en zullen blijven werken met de coördinator om een oplossing te vinden en de mogelijkheid te zien om in de functie te blijven".

Sinds 1 april 2006 is het UMPP werkzaam in het Universitair Ziekenhuis Centrum van São João (CHUSJ).