"Nu de herfst en de winter in aantocht zijn, bestaat er een reëel risico van een sterke toename van het aantal gevallen van Covid-19 en van hoge sterftecijfers bij niet-gevaccineerde bevolkingsgroepen in de hele EU/EER [Europese Unie en Europese Economische Ruimte] ", waarschuwt het ECDC in een verslag.

Het verslag van het Europees agentschap, dat tot doel heeft "de acceptatie en het gebruik van het vaccin tegen covid-19 in de EU/EER te vergemakkelijken", benadrukt van meet af aan dat dit voor de landen een "dringende en onmiddellijke prioriteit" moet zijn, aangezien het een vrijwillig proces is en er grote verschillen bestaan tussen de verschillende Europese landen.

Hoewel 74% van de mensen boven de 18 in de EU/EER momenteel volledig gevaccineerd is (terwijl 79% slechts één dosis vaccin heeft), is de dekking in de verschillende landen verre van gelijk.

De volledige vaccinatiegraad varieert van 23% tot 91%, waarbij Bulgarije en Roemenië de landen met de laagste percentages zijn en Portugal en Ierland de landen met de hoogste vaccinatiegraad.

"Dit brengt verschillende hiaten aan het licht die moeten worden gedicht om het gebruik van het vaccin tegen covid-19 te verhogen, aangezien lage vaccinatiepercentages in sommige landen of bevolkingssubgroepen kunnen leiden tot een blijvende belasting van de gezondheidszorgstelsels en tot sterftecijfers die te voorkomen zijn", benadrukt het ECDC.

In een poging om de vaccinatiegraad te verhogen, hebben de Europese landen aanvullende maatregelen genomen, zoals het creëren van stimulansen (waaronder geldelijke), het opleggen van de overlegging van documenten die de vaccinatie bewijzen, het testen of terugvorderen om toegang te krijgen tot bepaalde plaatsen of evenementen of zelfs de verplichting om het vaccin in te nemen (bijvoorbeeld aangenomen voor gezondheidswerkers in bepaalde landen).

"Het is echter belangrijk op te merken dat, hoewel deze initiatieven doeltreffend kunnen zijn als stimulans voor degenen die twijfelen of tegen vaccinatie zijn, zij eerder gericht zijn op het vormen van gedrag dan op het veranderen van de manier waarop mensen denken en voelen over vaccinatie", aldus het ECDC.