Miguel Águas sprak tot journalisten bij de inhuldiging van het nieuwe gebouw van het Sonae MC Distribution Centre in Azambuja, dat het grootste gekoelde magazijn in Portugal is.

Gevraagd naar de stijging van de brandstofprijzen, zei Miguel Águas dat "dit uiteraard [...] gevolgen heeft voor de kosten van het vervoer van goederen" voor de Sonae-winkels en haar concurrenten.

"We hebben veel vertrouwen en we weten dat we bijzonder efficiënt zijn, in feite zorgt dit pakhuis voor meer efficiëntie in de operatie en daarom zijn we nog meer gevrijwaard, meer beschermd tegen de impact van deze crisis," voegde hij eraan toe.

"Maar het is onvermijdelijk dat er in de hele keten kostenstijgingen zullen zijn en daarom kan deze crisis er op de lange termijn toe leiden dat de sector als geheel gevolgen zal ondervinden, hetzij voor zijn exploitatierekening, hetzij voor de kosten van de producten zelf voor de consument", zei hij.

Op de vraag of de regering in deze zaak moet ingrijpen, antwoordde Miguel Águas: "Sonae wil zich niet bemoeien met wat de regering al dan niet moet doen".

Wij maken ons echter zorgen en van onze kant zullen wij ervoor zorgen dat de gevolgen niet door de klanten worden gevoeld en daarom dient deze investering ook om in te spelen op de efficiency die wij van onze kant moeten brengen", voegde hij eraan toe.

Sonae MC heeft ook een investering van 50 miljoen EUR aangekondigd in de uitbreiding van de distributiecentra van Azambuja, Lissabon, en Maia, in Porto.

Sonae MC heeft meer dan 1.000 winkels, waaronder Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia, Continente 'Online', Meu Super, Go Natural en Bagga.

Wat de logistiek betreft, beschikt het bedrijf over vijf magazijnen, waar 2.500 werknemers werken. Jaarlijks circuleren in deze ruimten 300 miljoen dozen, die worden geleverd aan 1.300 winkels in Portugal.