"Exporteren naar China is complex, vanuit juridisch oogpunt, en alle bedrijven op de Azoren vinden vanaf dit moment in de KMO-kamer Portugal-China de noodzakelijke gesprekspartner om het hele administratieve en bureaucratische proces met de Chinese entiteiten te vergemakkelijken", aldus de voorzitter van de CCAH, Marcos Couto.

In het protocol worden de agrovoedingssector en het toerisme genoemd als gebieden waarop ondernemers uit de Azoren en China zouden kunnen samenwerken.

Volgens Marcos Couto is er de mogelijkheid om Chinese investeringen aan te trekken om "een aantal bedrijven een hefboomeffect te geven" op de Azoren, maar ook om producten te exporteren zoals "melk, melkpoeder, kaas en boter, op termijn".

"Er zijn marktniches waarin onze producten terecht kunnen komen. We zullen nooit de capaciteit hebben voor grootschaligheid, maar we zullen wel capaciteit hebben binnen marktniches en dat is waar we aan gaan werken", zo gaf hij aan.

Voor de voorzitter van de ondernemersorganisatie zal het vervoer geen belemmering vormen, maar "er zijn bureaucratische problemen die moeten worden opgelost, vanuit het oogpunt van de registratie van Azorese bedrijven bij de Chinese regering om export mogelijk te maken".

"De steun van de Kamer van Koophandel Portugal-China kan van essentieel belang zijn om dit bureaucratische en administratieve probleem op te lossen", benadrukte hij.

Marcos Couto zei ook dat de Kamer van Koophandel van Angra do Heroísmo zal proberen deze overeenkomst "uit te breiden" tot de regionale regering van de Azoren.

De voorzitter van de Kamer van Koophandel van Portugal-China, Y Ping Chow, gaf toe dat zaken doen met China "niet gemakkelijk is", en beweerde dat Azorese ondernemers "beter moeten studeren en de leveringscapaciteit moeten zien", "de prijzen en het vervoer moeten zien".

"Zolang er bedrijven zijn met capaciteit, met een goede prijs, met een goed artikel en die interessant zijn voor de Chinese consument, hebben we 18 punten die de Azoren kunnen bedienen," zei hij, bewerend dat de CCPC-PME vertegenwoordiging heeft in 18 provincies en Chinese steden.

Y Ping Chow was van mening dat toerisme "een interessante activiteit kan zijn", niet om Chinese toeristen naar de Azoren te lokken, maar investeerders "die op zoek zijn naar zakelijke mogelijkheden".

"Er is de mogelijkheid om enkele zakenlieden naar hier te halen, voornamelijk uit de melk- en kaassector of zelfs uit het toerisme en de economie van de zee", wees hij erop.

De kamer van koophandel van Portugal en China probeert "een ontwikkelingsfonds op te richten voor investeringen in de agrovoedingssector en het toerisme", dat 30 miljoen euro zou kunnen bedragen.

"Er is een mogelijkheid om goede projecten op te zetten en ik ben er zeker van dat we de capaciteit hebben om een aantal bedrijven te laten investeren in bepaalde sectoren op de Azoren", aldus de voorzitter van de ondernemersorganisatie.