Pensioenlijfrenten in Zuid-Afrika vallen onder de wet op de inkomstenbelasting (58 van 1962). In Zuid-Afrika is een oudedagslijfrente niet gekoppeld aan uw dienstverband, hoewel werkgevers ook bijdragen kunnen storten. Bijdragen voor een pensioenlijfrente zijn fiscaal aftrekbaar indien de inkomsten in Zuid-Afrika worden verdiend. Bij Blacktower krijgen we vaak vragen over het verzilveren van annuïteiten, dus dit artikel zal de zeven meest gestelde vragen behandelen.

1) Kan ik kiezen wanneer ik mijn lijfrente laat uitbetalen?

Zuid-Afrikaanse ingezetenen krijgen over het algemeen toegang tot hun oudedagslijfrente vanaf de leeftijd van 55 jaar. Vóór 1 maart 2021 had u geen toegang tot uw oudedagslijfrente tenzij u 55 jaar oud was, het fonds minder waard was dan R7.000, u blijvend invalide werd of u het formele financiële/fiscale emigratieproces met de Zuid-Afrikaanse Reserve Bank volgde.

Sinds 1 maart 2021 is de wet rond het verzilveren van pensioenrenten veranderd.

De wet bepaalt nu dat als u uw oudedagslijfrente wilt aanspreken, u dit alleen mag doen als u de leeftijd van 55 jaar hebt bereikt, de fondswaarde minder is dan R15.000, u blijvend invalide wordt of als u op of na 1 maart 2021 gedurende een periode van drie opeenvolgende jaren een niet-ingezetene voor Zuid-Afrikaanse belastingdoeleinden bent geweest.

Er zijn drie mogelijke scenario's:

Als u Zuid-Afrika nog niet verlaten hebt

U moet fiscaal emigreren wanneer u vertrekt, drie jaar wachten en dan bewijzen dat u niet langer fiscaal ingezetene bent voordat u uw RA kunt innen.

Als u Zuid-Afrika in de afgelopen drie jaar heeft verlaten

U kunt pas een belastingvrijstelling aanvragen als u de drie jaar heeft volgemaakt. Zorg ervoor dat uw belastingdocumenten en -zaken up-to-date zijn om het vereffeningsproces te vergemakkelijken zodra de wachtperiode is verstreken.

Als u Zuid-Afrika meer dan drie jaar geleden hebt verlaten

Vraag belastingvrijstelling aan, bewijs dat u geen fiscaal ingezetene bent geweest gedurende drie opeenvolgende jaren en verzilver uw RA.

2) Wat is financiële/fiscale emigratie?

Financiële/fiscale emigratie is het proces waarbij u uw verblijfsstatus meedeelt aan en wijzigt bij de South African Reserve Bank (SARB). Dit proces wordt pas voltooid als u de status van permanent ingezetene in het buitenland hebt bereikt of gekregen. U moet ook voldoen aan de eisen van de South African Revenue Services (SARS) voordat u toegang krijgt tot uw pensioenrente (zie punt 1 hierboven).

3) Hoe verloopt de financiële/fiscale emigratie?

a. Vul een MP336-emigratieformulier in om uw buitenlandse kapitaaluitkering aan te vragen.

b. Vraag een emigratiebelastingvrijgavecertificaat (ETCC) aan bij SARS om uw resterende activa naar het buitenland over te brengen. Dit kan een langdurig proces zijn.

c. Dien de aanvraag in bij de SARB. De opbrengst van de verkoop van uw resterende activa in Zuid-Afrika zal op een rekening worden gestort die u in staat stelt de fondsen naar het buitenland over te maken.

4) Wat gebeurt er als ik Zuid-Afrika heb verlaten zonder financieel te emigreren?

Als u Zuid-Afrika heeft verlaten zonder uw financiële emigratie formeel vast te leggen en u wilt toegang tot uw oudedagslijfrente, zult u het papierwerk moeten invullen om te bewijzen dat u een niet-belastingplichtige ingezetene bent en drie jaar moeten wachten om toegang tot uw fondsen te krijgen.

5) Wat gebeurt er als ik financieel emigreer uit Zuid-Afrika nadat ik met pensioen ben gegaan?

Zodra u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, maakt het bedrag ineens dat u na belasting opneemt, deel uit van uw buitenlandse kapitaaluitkering. De resterende middelen moeten in Zuid-Afrika blijven en u ontvangt uw maandelijkse inkomen uit deze middelen.

6) Zijn er boetes voor het opnemen vóór de pensioengerechtigde leeftijd?

Er kunnen aanzienlijke boetes zijn, oplopend tot 30%, wanneer u een lijfrentepolis verzilvert vóór de pensioengerechtigde leeftijd. Bovendien moet er rekening worden gehouden met fiscale gevolgen. Het hoogste belastingtarief op oudedagslijfrenten is 36%, dus u moet financieel advies inwinnen voordat u een dergelijke beslissing neemt.

Advies van Blacktower Financial Management

Het beheren van uw pensioen kan een complexe aangelegenheid zijn. Onze dienst vermogensbeheer biedt u een toegewijde adviseur om u te helpen uw financiële strategie te plannen om uw huidige en toekomstige doelstellingen te bereiken. Wij werken met u samen om de meest geschikte investeringen te identificeren en ervoor te zorgen dat u profiteert van alle beschikbare belastingverminderingen. Wij zullen uw positie regelmatig evalueren om u te helpen een maximaal rendement op uw investeringen te behalen. Neem vandaag nog contact op met een van de vertegenwoordigers van ons kantoor in de Algarve voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

Blacktower in Portugal

De Blacktower kantoren in Portugal kunnen u helpen uw vermogen zo goed mogelijk te beheren. Voor meer informatie contacteer uw plaatselijk kantoor.

Blacktower Financial Management verstrekt al 20 jaar deskundig, gelokaliseerd vermogensbeheeradvies in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, onafhankelijk advies over het veiligstellen van uw financiële toekomst. Neem contact met ons op via (+351) 289 355 685 of e-mail ons opinfo@blacktowerfm.com.