In een verklaring zei de gemeente in de Algarve dat de continuïteit van de steunmaatregelen voor gezinnen en de lokale economie die sinds april 2020 worden toegepast in het kader van het programma "Lagos Apoia", is goedgekeurd tijdens een kamervergadering.

"Vrijstellingen en verlagingen van heffingen en tarieven, steun op het gebied van huisvesting, sociale actie, sport, cultuur, onderwijs, sociale solidariteit, bedrijven, belastingen en versterking van promotionele activiteiten zijn de belangrijkste gebieden die profiteren van deze maatregelen", leest de nota.

Volgens de gemeente van het district Faro zijn er nieuwe maatregelen op het gebied van huisvesting, namelijk de verhoging van de medebetaling van steun voor particuliere huur, die voor bepaalde huishoudens van 25% tot 35% stijgt.

Wat de aanvullende inkomstenbronnen betreft, is de gemeente voornemens de in het jaar 2022 toe te passen IMI- en IRS-tarieven te verlagen tot respectievelijk 0,32% en 1,5%, en in het volgende jaar geen toeslag meer toe te passen.

De verlenging van de looptijd van de steunmaatregelen voorziet ook in de handhaving van de wijziging van het watertarief en de vrijstelling van betaling van rechten voor het gebruik van de openbare weg en reclame, alsook van de gemeentelijke huur voor winkels, marktkramen en beurzen, zo vervolgt de nota.

De ondernemingen voor maritiem toerisme blijven ook vrijgesteld van alle heffingen die kunnen worden vastgesteld in het kader van de overdracht van bevoegdheden aan de gemeentelijke instanties op het gebied van zee-, rivier- en meerstranden.

Concessiehouders die toezicht en bijstand verlenen aan zwemmers en die beschikken over strandondersteuning, blijven in aanmerking komen voor een medebetaling van 50% van het maandelijkse brutosalaris en de bijbehorende kosten die aan strandwachten moeten worden betaald.

In het geval van badinrichtingen die niet over strandondersteuning beschikken, stijgt deze bijdrage tot 75%, voegt de gemeente eraan toe.

De steunmaatregelen in het kader van het programma hebben ook betrekking op sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs, culturele en sportverenigingen, particuliere verhuur en sociale ondersteuning.

Het voorstel om het programma uit te breiden zal nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.