De groep uit Californië omvat meer dan een dozijn hooggeplaatste leden van de Senaat, de Assemblee en de uitvoerende macht van Californië en leiders uit het bedrijfsleven.

Het evenement, dat werd gehouden in het prachtige Taguspark Edifício Núcleo Central, omvatte een welkomstwoord door American Club President Patrick Siegler-Lathrop, evenals door Taguspark CEO Eduardo Correia, locoburgemeester van Oeiras Francisco Rocha Gonçalves en zaakgelastigde van de Amerikaanse Ambassade Kristin Kane. Tot de sprekers uit Californië behoorden Jay Hansen, voorzitter van de Foundation en Chris Holden, voorzitter van de energiecommissie van het parlement van de staat Californië. Het hoogtepunt van de presentaties was een toespraak van João Matos Fernandes, de Portugese minister van Milieu en Klimaatactie.

De heer Siegler-Lathrop merkte op dat in het federale systeem van de VS de macht wordt gedeeld tussen de staten en de federale regering, waarbij elke staat een volledige regeringsstructuur heeft. Californië, de staat met de grootste bevolking en een economie die de vijfde plaats in de wereld zou innemen als het een land was, heeft een leidende rol op zich genomen bij het uitvaardigen van wetgeving op het gebied van klimaatverandering en milieu.

Alle sprekers hadden het over de parallellen tussen Californië en Portugal: een vergelijkbare geografische vorm, een lange westelijke oceaankust, een zonnig klimaat, een uitzonderlijke wijnindustrie maar helaas ook ongecontroleerde bosbranden en ernstige droogte. De delegatie uit Californië zei te zijn gekomen om te leren van de ervaringen van Portugal met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, en om enkele van hun eigen ervaringen met de aanpak van deze kwesties te delen - tijdens hun twee weken durende trip zullen zij een aantal bedrijven en faciliteiten op het vasteland van Portugal en op Madeira bezoeken.

De minister van Milieu en Klimaatactie prees de vooruitgang die Portugal heeft geboekt bij het bereiken van zijn doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Bijna 40% van de energie in het land is afkomstig uit hernieuwbare bronnen en het land is goed op weg om de doelstelling van koolstofneutraliteit in 2050 te halen, waarbij gestreefd wordt naar een emissiereductie tussen 85% en 90%, vergeleken met 2005. Het land heeft een Nationaal Energie- en Klimaatplan voor 2030 goedgekeurd, dat tot doel heeft een voortrekkersrol te spelen in de energietransitie. Portugal, dat al een leider is in de productie van windenergie, zal zijn investeringen in zonne-energie versnellen - in 2019 en 2020 heeft het land een veiling voor zonne-energie gelanceerd die het wereldrecord qua prijs heeft gebroken, namelijk 11,26 euro per megawattuur. Tegen eind 2021 zal Portugal al zijn kolengestookte elektriciteitscentrales hebben gesloten. Wat de nieuwe investeringen betreft, benadrukte de minister het potentieel van groene waterstof en de duurzame productie van lithium, die de prestaties van batterijen kunnen helpen verbeteren.

Minister Fernandes verwelkomde het partnerschap met Californië en drong aan op investeringen van Californië in aantrekkelijke innovaties, die bijdragen tot de energietransformatie van Portugal.