Belangrijkste Godskwaliteiten en acties van de Eerste Straal:

Almacht, bescherming, geloof, de wil van God door de kracht van de Vader.

Corresponderende Chakra:

Keel

Kleur:

Blauw

Corresponderende Stenen:

Lapis Lazuli, Sapphire, Pauw stenen, Blauw-gevlochten Agaat


Dag waarop wordt versterkt:

Maandag

Chohan van de Eerste Straal:

Meester El Morya

Zijn Toevluchtsoord:

De Tempel van Goede Wil, Darjeeling, India.

Aartsengelen van de Eerste Straal met Goddelijk Complement:

Michael en Faith

Hun Toevluchtsoord:

De Tempel van het Geloof, Banff & Lake Louise, Canada

Elohim van de Eerste Straal met Goddelijk Complement:

Hercules en Amazonia

Hun toevluchtsoord:

Half Dome, Sierra Nevada, CA, USA

Uit het boek "De Zeven Heilige Vlammen" door Aurelia Louise Jones. www.mslpublishing.com

Meester El Morya van de Blauwe Straal

Meester El Morya is de grote spirituele hiërarch van de Broederschap van het Diamanten Hart.

Zijn activiteit van dienst en leven is het bewaken en beschermen van de spirituele brandpunten die zijn gecreëerd als hartcentra van wereldbewegingen en religies, het beschermen van alle specifieke Godsideeën die het menselijk ras ten goede zullen komen en zijn evolutie zullen bespoedigen. Daarnaast is hij het hoofd van de Darjeeling Raad van de Grote Witte Broederschap in India, Chohan van de Eerste Straal en hiërarch van de etherische Tempel van Goede Wil. El Morya vertegenwoordigt de goddelijke eigenschappen van de Eerste Straal die moed, geloof, initiatief, afhankelijkheid, goddelijke kracht, zelfvertrouwen en zekerheid zijn. Dit zijn de kwaliteiten van het Vaderprincipe.

Belichamingen van El Morya

- Als Abraham (2100 v.Chr.) was hij de eerste Hebreeuwse aartsvader en stamvader van de twaalf stammen van Israël.

- Als Melchior, was hij één van de drie wijzen bij de geboorte van Jezus.

- Als Koning Arthur (5e eeuw na Christus) werd hij de leider van de Mysterieschool in Camelot en bewaakte hij de innerlijke leringen.

- Als Thomas Beckett (1118-1170), was hij de Lord Chancellor van Engeland.

- Als Sir Thomas Moore (1478-1535), stond hij bekend als de "man voor alle seizoenen."

Transmissie vanuit het hart van de Geliefde El Morya

Vanuit mijn huis en retraite in Darjeeling breng ik jullie de groeten van de Broederschap van Gods Wil, wiens spirituele credo "Ik Wil" is. Ik breng jullie ook de attributen van mijn Diamanten Hart dat zich verheugt over deze gelegenheid om de veelheid aan diamanten te delen die mijn hart bezit voor diegenen van jullie die de grenzeloze mogelijkheden van de Heilige Vlammen bestuderen. Het schrijven van dit materiaal is al bijna een eeuw gepland door velen van ons van de spirituele hiërarchie, en het was een deel van Aurelia's contract met ons voor haar incarnatie om deze taak te volbrengen.

Jullie weten, geliefden, dat de tijd om in het bewustzijn te blijven dat jullie gebonden houdt aan de vele uitdagingen van jullie derde dimensie werkelijkheid weldra ten einde loopt.

En uit al het geklaag dat we van bijna iedereen aan onze kant van de sluier horen, weten we dat de meesten van jullie, zo niet allen, genoeg hebben van het leven zoals het aan de oppervlakte is, en dat jullie de veranderingen verwelkomen. Maar bedenk dat de veranderingen die jullie voor jezelf hopen te ervaren niet vanzelf zullen gaan. Je moet ze eerst in je bewustzijn creëren voordat ze zich in je wereld kunnen materialiseren. Je persoonlijke levenservaringen zijn altijd spiegels van je bewustzijn, ongeacht wat er buiten en om je heen gebeurt.

Jullie weten al dat de Aarde voor haar Ascentie heeft gekozen, en het leven op deze planeet zoals jullie het nu kennen zal spoedig drastisch veranderen. Hebben jullie je in je bewustzijn en in je Goddelijk meesterschap gereed gemaakt om alles wat er op het punt staat op jullie planeet te gebeuren te omarmen, te verwelkomen en je eraan aan te passen? Zijn jullie ooit zo bereid geweest om jezelf los te maken van de oude verouderde en materialistische levensstijlen waaraan jullie zo gewend zijn, om plaats te maken voor alle positieve veranderingen die aan de oppervlakte moeten plaatsvinden om de Nieuwe Gouden Eeuw van Verlichting in te luiden? Zijn jullie bereid om jullie angsten in Liefde te veranderen om met de Aarde in gratie en waardigheid op de golf van Ascensie mee te gaan?

Zijn jullie bereid om je mouwen op te stropen en jezelf uit je huidige zelfgenoegzaamheid te trekken om deel te nemen aan de schepping van de nieuwe wereld? Dit zijn enkele van de vragen die je jezelf moet stellen en serieus moet overwegen om je meesterschap naar voren te brengen. Je kunt geen opgestegen meester worden door het simpelweg te wensen; je moet beginnen te oefenen met denken, praten, handelen en voelen als een opgestegen wezen om de vibratie te bereiken die je in staat zal stellen er een te worden. Dit is wat wij jullie leren in de Grote Innerlijke Tempels en de Tempels van de Vlammen wanneer jullie 's nachts komen tijdens jullie slaaptijd; en jullie zielen herinneren het zich in jullie dagelijks leven.

Denk na over de prioriteiten van jouw leven op dit moment. Welke interesses of verlangens houden jouw hart het meest bezig? Is een opgestegen meester worden door je Ascensie je grootste verlangen en prioriteit? Trek je elke dag voldoende tijd uit om je te verbinden en te verenigen met de zetel van je goddelijkheid in je Heilige Hart om volledig te begrijpen hoe je het kunt worden? In een vroegere transmissie, die je in dit boek zult terugvinden, stelde Adama voor dat je al je "activiteitenlijstjes" zou halveren en je leven drastisch zou vereenvoudigen om meer tijd aan je spirituele vooruitgang te kunnen wijden. Heb je zijn advies opgevolgd?

Kiezen jullie ervoor om je ascensie samen met de Aarde te creëren of kiezen jullie ervoor om te wachten tot de gebeurtenissen plaatsvinden, en hopen jullie er maar het beste van? Naast je overgave aan Gods Wil zijn de Godskwaliteiten die je moet ontwikkelen om de inwijdingen van de Eerste Straal te doorstaan moed, geloof, initiatief, betrouwbaarheid, standvastigheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.

De Eerste Straal heeft een unieke positie in dit grote evolutionaire plan van de Schepping omdat deze straal de "eerste impuls" vertegenwoordigt waarmee de ideeën, geboren uit het Hart en de Geest van God, aan het Leven worden gegeven.

Uit het boek "De Zeven Heilige Vlammen" door Aurelia Louise Jones.

www.mslpublishing.com