De Algarve Tourism Association (ATA) promoot de bestemming "bij reizigers die een duurzamer toerisme waarderen, die minder prijsgevoelig zijn en die de regio bij voorkeur buiten het hoogseizoen bezoeken".

"De gevolgde strategie houdt in dat de promotie van de bestemming wordt versterkt op markten die op grond van de kenmerken van hun toeristisch profiel relevant zijn en in staat zijn bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de regio. Om aan dit gewenste profiel te beantwoorden zijn er reizigers die een duurzamer toerisme waarderen, met meer koopkracht en minder gevoeligheid voor de prijsfactor en die, op grond van hun reismotivaties, de Algarve bij voorkeur buiten het hoogseizoen bezoeken", geeft de ATA aan.

Noord-Europese landen, met name Zweden en Denemarken, die zich aangetrokken voelen tot golf en daarom de neiging hebben de regio in de winter te bezoeken, alsmede Brazilië, de Verenigde Staten en Canada, "wier belangstelling voor de Algarve aanzienlijk is toegenomen, namelijk met betrekking tot producten als gastronomie, cultuur en natuurtoerisme", zijn volgens de ATA de markten die als prioritair zijn aangemerkt voor de promotie van de regio.