"Zij kozen ervoor de SNS te verlaten en voor de particuliere of de sociale sector te gaan werken of in een ander land te gaan werken, namelijk in de Europese Unie", zei Miguel Guimarães op de IVe Conferentie van de Nationale Gezondheidsconventie "Recover Health, Now!".

Volgens gegevens van het OM zijn ongeveer 59.000 beroepsbeoefenaars ingeschreven in de Orde, waarvan ongeveer 31.000 in de Nationale Gezondheidsdienst.

Miguel Guimarães gaf het voorbeeld van huisartsen en artsen in de huisartsgeneeskunde, en verklaarde dat er ongeveer 1.600 nieuw gediplomeerde artsen zijn die niet in de Nationale Gezondheidsdienst werken.

"In februari 2019 hadden 688.000 Portugezen geen huisarts, in juni 2020 hadden 851.000 Portugezen geen huisarts en in juli 2021 hadden 1.156.000 Portugezen geen huisarts. Deze gegevens betekenen een van twee dingen: ofwel groeit de Portugese bevolking in een zeer hoog tempo, waarvan we allemaal weten dat het niet waar is, ofwel zijn er niet genoeg huisartsen in de Nationale Gezondheidsdienst voor elke burger", benadrukte hij.

Voor de voorzitter is deze situatie "absoluut betreurenswaardig" als er ongeveer 1.600 nieuw gediplomeerde huisartsen buiten de SNS zijn.

"Als de Staat misschien een ander aanwervingsbeleid had voor professionelen, zou het de carrière van professionelen, in dit geval van dokters, waarderen, als de Staat een moderne, up-to-date Nationale Gezondheidsdienst had, concurrerend met de sociale en private sector, concurrerend met de andere landen van de Europese Unie (...) was het gemakkelijk om 1.600 huisartsen aan te werven, die buiten de SNS staan, die dekking boden aan 1.141.000 Portugezen", verdedigde hij.

Miguel Guimarães is van mening dat "deze verandering moet worden doorgevoerd in het belang van het SNS, om het robuuster en slagvaardiger te maken".