Bij de algemene stemming, in de plenaire vergadering van de Assemblée de la République, was de PS de enige partij die voor het begrotingsvoorstel stemde, met onthoudingen van de PAN-partij en van de twee niet-geregistreerde afgevaardigden, Joacine Katar Moreira en Cristina Rodrigues.

In totaal stemden 108 afgevaardigden voor, vijf onthielden zich van stemming en 117 stemden tegen.

"Het resultaat was de verwerping van dit regeringsvoorstel", verklaarde de voorzitter van de Assemblee van de Republiek, Eduardo Ferro Rodrigues, aan het einde van de stemming.

Na de stemming verklaarde premier António Costa, omringd door alle leden van de regering die met hem aan het parlementaire debat hadden deelgenomen, tegenover journalisten dat hij "een rustig geweten" had en zijn hoofd hoog zal houden.

De regeringsleider benadrukte dat hij "zonder commentaar" elke beslissing die de president van de republiek nu zou nemen - en alles wijst op de ontbinding van de AR en het uitschrijven van vervroegde verkiezingen - zou aanvaarden

"De regering respecteert de bevoegdheden van de president van de republiek", aldus António Costa, die tevens verzekerde dat de Portugezen "erop kunnen rekenen dat de regering het bestuur zal blijven waarborgen".