Uit het verslag over bosbranden in 2020, dat gebaseerd is op nationale verslagen, blijkt dat Roemenië het zwaarst getroffen is, gevolgd door Portugal, Spanje en Italië. In de EU als geheel is ongeveer 340.000 hectare verbrand, wat 30 procent meer is dan Luxemburg.

In het 21e jaarverslag over bosbranden in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, dat is gepresenteerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese Commissie, wordt ook geschat dat het bosbrandseizoen in 2021 erger zal zijn, aangezien op het moment van publicatie van het verslag "bijna 500.000 hectare, waarvan 61 procent bossen zijn waarvan het herstel jaren zal duren, door de vlammen is verwoest".

Dit jaar "bevond ongeveer 25 procent van de verbrande gebieden in Europa zich in Natura 2000-gebieden, de reservoirs van biodiversiteit in de EU", en tegen eind juni, wat gewoonlijk het begin van het brandseizoen is, was al ongeveer 130.000 hectare in vlammen opgegaan.

Bovendien treffen branden niet langer alleen de zuidelijke staten, maar vormen zij nu ook een toenemende bedreiging voor Midden- en Noord-Europa.

Een andere opmerking is dat de effecten van de klimaatverandering steeds duidelijker worden, met volgens het document een duidelijk waarneembare groeiende tendens naar grotere brandrisico's, langere brandseizoenen en intense "megabranden" die zich snel verspreiden en waartegen de traditionele brandbestrijdingsmethoden weinig kunnen uitrichten.