"Bovenal hebben we een zeer goede vaccinatiegraad bij kinderen ouder dan 12 jaar, iets wat in de meeste andere Europese landen niet is gebeurd, waardoor we ons enigszins gerustgesteld voelen wat betreft de druk op de Nationale Gezondheidsdienst," zei hij.

Zelfs met de versoepeling van de metingen en het feit dat maskers op de meeste plaatsen niet langer verplicht zijn, is er geen sprake van "een explosie van gevallen", noch van een significante stijging van het aantal opnames.

"Aangezien we een uitstekende vaccinatiegraad hebben en Portugal nu de derde dosis aan de meest kwetsbare groepen heeft toegediend, denk ik dat we de winter kunnen doorkomen, ik zal niet zeggen rustig, maar met enig optimisme", verklaarde João Paulo Gomes.

"Er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat erop wijst dat deze Delta-sublijn meer overdraagbaar is of zelfs de doeltreffendheid van de vaccins in gevaar brengt. In feite zijn er de laatste weken verschillende voorbeelden geweest van het ontstaan van nieuwe combinaties van mutaties, die uiteindelijk echter geen epidemiologische gevolgen hebben", aldus de INSA-onderzoeker.

In Portugal zijn er nog maar weinig gevallen van de nieuwe AY.4.2-sublijn, die zich de laatste weken heeft verspreid, en enkele daarvan houden verband met het Verenigd Koninkrijk, waar zij een zekere epidemiologische relevantie heeft.

De coördinator van het onderzoek naar de genetische diversiteit van het nieuwe SARS-CoV-2 coronavirus in Portugal zei, onder verwijzing naar door de gezondheidsautoriteiten verstrekte informatie, dat sommige van deze gevallen "een reisgeschiedenis of een epidemiologisch verband" met het Verenigd Koninkrijk hebben.

Volgens de microbioloog is het "normaal" dat als gevolg van het toerisme en de stroom van personen tussen het Verenigd Koninkrijk en Portugal nog steeds enkele gevallen worden ontdekt, maar hij wees erop dat het "nog te vroeg" is voor reisbeperkingen of andere maatregelen.

Aangezien sublijn AY.4.2 in het VK een "significante expressie" kent en "week na week" in frequentie toeneemt, hebben de INSA-onderzoekers geprobeerd te begrijpen of hetzelfde in Portugal gebeurt en zijn tot de conclusie gekomen dat het beeld zich hier niet herhaalt.