Als u vanaf januari een mobiele telefoon koopt of een abonnement neemt op een streamingdienst, verandert uw garantie. In dezelfde lijn zal ook de garantieperiode veranderen als je een huis koopt. Bovendien zullen consumenten ook beter beschermd zijn als ze op een marktplaatsplatform kopen, aldus DECO.

1. De garantieperiode voor persoonlijke goederen wordt gewijzigd naar drie jaar

Op dit moment is de garantieperiode twee jaar, maar die zal in januari veranderen in drie jaar; als het product echter schade heeft in het derde jaar, zal de consument moeten bewijzen dat een dergelijk probleem al bestond op het moment dat het goed werd geleverd.

Volgens DECO is deze wijziging niet voldoende om de rechten van de consument te beschermen, aangezien zij "geen relevante veranderingen voor de consument met zich meebrengt en de markt niet de nodige motivatie geeft om bij te dragen tot de produktie van duurzamere goederen en om voortijdige veroudering tegen te gaan".

2. Extra garantieperiode op gerepareerde goederen

Wanneer u een goed ter reparatie opstuurt, geniet het een extra garantieperiode van zes maanden voor elke reparatie, tot een maximum van vier reparaties, en de vakman moet deze informatie aan de consument verstrekken.

3. Recht van afkeuring

Indien het gebrek binnen 30 dagen na de levering van de goederen wordt vastgesteld, kan de consument onmiddellijke vervanging van het product of ontbinding van de overeenkomst vragen.

3. Digitale inhoud en diensten

Er zijn regels voor digitale inhoud en diensten ingevoerd, die voorzien in het recht van de consument om de overeenkomst te beëindigen in geval van niet-levering en volgens bepaalde regels, alsook in geval van niet-naleving.

In geval van niet-naleving van digitale inhoud en diensten, zoals onder meer computerprogramma's, toepassingen, videobestanden, audio, muziek, digitale spelletjes of elektronische boeken, zal de consument het recht hebben om het bedrijf te dwingen tot naleving, prijsvermindering en beëindiging van de overeenkomst.

In het geval van overeenkomsten die voorzien in een enkele handeling van levering van digitale inhoud of diensten, bijvoorbeeld als de consument een e-boek downloadt en opslaat op zijn persoonlijke apparaat. Of in het geval van een reeks van afzonderlijke handelingen van levering van digitale inhoud of dienst, bijvoorbeeld wanneer de consument een link ontvangt om periodiek een nieuw elektronisch boek te downloaden, is de professional verantwoordelijk voor niet-naleving binnen twee jaar na de datum van de levering.

In overeenkomsten waarbij een doorlopende levering voor een bepaalde periode is overeengekomen (bijvoorbeeld een overeenkomst voor cloudopslag voor een bepaalde periode), is de beroepsbeoefenaar verantwoordelijk voor niet-nalevingen gedurende de overeenkomst.

4. Garantieperiode voor onroerende goederen wordt verlengd tot 10 jaar telkens wanneer er een non-conformiteit is met structurele constructieve elementen

DECO dringt al jaren aan op de noodzaak van deze wijziging, die voortaan 10 jaar zal duren voor de constructieve elementen, die nog door de regering zullen moeten worden vastgesteld via een verordening. Voor de overige zal een periode van vijf jaar worden aangehouden.

5. Aansprakelijkheid van online aanbieders

DECO juicht deze nieuwe regels toe: "Het is de eerste stap die wordt gezet om het hoofd te bieden aan de problemen die zijn ontstaan door de groei van e-commerce, namelijk de platformen die bekend staan als Marketplace - platformen die het mogelijk maken om binnen dezelfde website verschillende producten of diensten van verschillende bedrijven te kopen.

Voor de Marktplaats in een digitale omgeving gelden dus nieuwe regels. Als deze platforms een overheersende invloed hebben op de overeenkomsten, zullen zij medeverantwoordelijk zijn voor de garanties, dat wil zeggen dat de websites zelf verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan conformiteit van de digitale goederen, inhoud of diensten. Daarvoor moeten zij echter een overheersende invloed hebben op de overeenkomst, daarvan is sprake als de overeenkomst uitsluitend via dit platform wordt gesloten of als de voorwaarden van de overeenkomst of de te betalen prijs er in hoofdzaak door worden bepaald of beïnvloed; enz.

6. Onderdelen

Overeenkomstig hetgeen door de DECO is aangetoond, moeten de producenten, om bij te dragen tot een grotere duurzaamheid van de goederen en reparatie mogelijk te maken, de onderdelen die nodig zijn voor de reparatie van de door de consument gekochte goederen leveren gedurende een periode van tien jaar nadat het laatste product op de markt is gebracht. Er zijn echter enkele uitzonderingen, zoals voor goederen die aan bederf onderhevig zijn.

7. Hoe lang duren reparaties?

Hoewel de herstellings- of vervangingstermijn niet meer dan 30 dagen mag bedragen, kan in situaties waarin de aard of de complexiteit van de goederen, de ernst van de schade of de stappen die een langere termijn rechtvaardigen, deze termijn langer zijn dan de termijn van 30 dagen, die eerder als maximum werd beschouwd.

Wat moet er nog veranderen?

DECO heeft de invoering van een langere garantieperiode verdedigd, door een periode van vijf jaar te verdedigen voor alle persoonlijke goederen, samen met een langere periode telkens wanneer duurzaamheidseisen als hoger worden vastgesteld.

Verder maakt DECO zich ook zorgen over de bescherming van de consument tegen verouderingspraktijken, waarbij zij aanvoert dat de consument nog steeds niet goed beschermd is en dat het belangrijk is voldoende sancties vast te stellen die de consument beschermen en ervoor zorgen dat duurzamere producten worden ontworpen.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins