De voorzitter van Turismo do Algarve heeft aangedrongen op extra personeel bij de grenscontrole om knelpunten te voorkomen, terwijl hij zijn bezorgdheid heeft geuit over de overdracht van bevoegdheden van de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) aan andere diensten.

Afgelopen weekend stonden er lange rijen toeristen op de luchthaven van Faro, vooral uit het Verenigd Koninkrijk, een situatie die zich al eerder had voorgedaan in oktober en die nu is verergerd door de grote toestroom van mensen, niet alleen vanwege de schoolvakanties in het Verenigd Koninkrijk, maar ook vanwege het begin van internationale sportevenementen die in de regio plaatsvinden.

"Het is belangrijk om voor een effectieve overgang te zorgen en de veiligheidstroepen van adequate middelen te voorzien", aldus João Fernandes, die opmerkte dat er "een speciale gelegenheid" is om de troepen die de grenzen van de Algarve zullen controleren, te versterken met de opleidingscursus voor inspecteurs die momenteel aan de gang is.

Ondanks het feit dat dit het laagseizoen is, heeft de luchthaven van Faro lange rijen geregistreerd als gevolg van het grote aantal vluchten en passagiers die bijna gelijktijdig in de Algarve landen, de overgrote meerderheid van buiten het Schengengebied en met name de Britten, die aan paspoortcontrole zijn onderworpen.

"Het is belangrijk dat de korpsen die nu nieuwe bevoegdheden krijgen, over de juiste middelen beschikken. Aangezien zowel de PSP als de GNR echter een tekort aan personele middelen hebben en zij, wanneer zij nieuwe vaardigheden aannemen, uiteraard een aanpassings- en leerperiode nodig hebben, is het van groot belang dat er een gedetailleerd plan is voor de overgang, maar ook voor de versterking van de personele middelen", betoogde João Fernandes.

De opheffing van de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) werd op 22 oktober goedgekeurd in de Assemblee van de Republiek, en het tussen de PS en BE overeengekomen voorstel bepaalt dat de politiebevoegdheden van de SEF overgaan naar de PSP, de GNR en de gerechtelijke politie.

Volgens het voorstel worden de huidige bevoegdheden in administratieve aangelegenheden betreffende buitenlandse burgers voortaan uitgeoefend door een nieuwe entiteit - het Portugese agentschap voor migratie en asiel (APMA) - en door het Instituut voor registers en notarissen.

Met deze wijziging wordt de GNR verantwoordelijk voor de controle van de zee- en landgrenzen en de PSP voor de luchthavengrenzen en cruiseterminals.

De PJ is bevoegd voor het onderzoek naar misdrijven in verband met illegale immigratie en mensenhandel.

Procedures voor gedwongen verwijdering en gerechtelijke uitzetting van vreemdelingen vallen onder de bevoegdheid van de PSP en de GNR.