Woensdag heeft de Raad van State "een gunstig advies uitgebracht over het voorstel van Zijne Excellentie de President van de Republiek om de Assemblee van de Republiek te ontbinden", aldus de verklaring die na afloop van de vergadering werd vrijgegeven.

Van de partijen die in de Raad van State vertegenwoordigd zijn, hadden alleen PCP en BE publiekelijk te kennen gegeven het niet eens te zijn met de optie om de Assemblée de la République te ontbinden en vervroegde verkiezingen uit te schrijven na de verwerping van de staatsbegroting voor 2022 in het algemeen.

Marcelo Rebelo de Sousa achtte het "van essentieel belang om naar de Raad van State te luisteren en de redenen van de raadsleden te horen" over de ontbinding, en verklaarde dat "het niet louter een 'pro forma' is".

Het staatshoofd zei dat hij vandaag "aan het begin van de avond met het land zal spreken" over "de kwestie van de ontbinding, ja of nee; zo ja, wat zal de datum van de verkiezingen zijn".

Wat de datum van de verkiezingen betreft, heeft de president van de republiek, toen hij op 13 oktober voor het eerst waarschuwde voor een ontbindingsscenario, voorspeld dat deze in januari zouden plaatsvinden.