"Wat het luchtvervoer betreft, beschouwt de regionale regering van de Azoren de "redding van SATA" als een topprioriteit. Daarom, en in overeenstemming met het herstructureringsplan dat SATA aan de Europese Commissie heeft voorgelegd, zal in de jaren 2021 en 2022 een kapitaalverhoging worden doorgevoerd", beschrijft de regeringscoalitie PSD/CDS-PP/PPM.

In de rubriek "Lucht- en zeevervoer" van het plan verklaart de regering dat zij voornemens is "de subsidie voor passagiers die op het eiland verblijven voor vliegreizen, bekend als het Azoren-tarief", te handhaven, met tickets voor inwoners tot 60 euro.

De bedoeling is "de mobiliteit van de Azoreanen, de frequentie, de voorspelbaarheid en de stabiliteit van het vervoer, zowel voor personen als voor goederen, te blijven bevorderen".

"Wij zijn ons er terdege van bewust dat een robuuste economische groei, die werkgelegenheid en welvaart genereert, moeilijk denkbaar is zonder een efficiënt vervoerssysteem, dat in staat is de voordelen van de interne markt en het effect van de globalisering van de handel ten volle te benutten. Het is dan ook absoluut noodzakelijk een krachtig investeringsbeleid op vervoersgebied te voeren", aldus de door de sociaal-democraat José Manuel Bolieiro geleide uitvoerende macht.

Wat de luchthaveninfrastructuur betreft, is het plan ook om "de herinrichting van de passagiersterminal van de Aerogare Civil das Lajes" op het eiland Terceira te bevorderen, alsmede de herinrichting van de incheckruimte, waardoor de luchthaven de beschikking krijgt over "een nieuw, veiliger en doeltreffender systeem voor de bagageafhandeling".

"Er zullen ook acties worden ontwikkeld om nieuwe toeristenstromen van luchtvaartmaatschappijen en touroperators naar het eiland Terceira aan te trekken".

Zeevervoer

Op het gebied van zeevervoer is het de bedoeling "de openbare dienst van het zeevervoer van passagiers en voertuigen tussen de eilanden voort te zetten, door middel van openbaar vervoerverplichtingen".

De regering wil "de toegankelijkheid en de frequenties naar de kleinere eilanden verbeteren, met het oog op een efficiënt vrachtverkeer".

"Wat de haveninfrastructuur betreft, zullen met het oog op de verhoging van de productiviteit en de veiligheid de werkzaamheden worden voortgezet voor de herprofilering van de pier -10 (ZH) en de herbestrating van het talud in de haven van Ponta Delgada".

De regering voegt daaraan toe de contracten voor "de herkwalificatie van de haven van Poças, de bouw van de zeepassagiersterminal in de haven van S. Roque en de herinrichting van de pakhuizen en het gebouw van de havenwerkzaamheden in de haven van Praia da Vitória".