In het op 28 oktober ondertekende document staat dat de verlening van prospectie- en exploratierechten voor metallische mineraalafzettingen van goud, zilver, koper, lood, zink, tin, wolfraam, tantaal, zeldzame aardmetalen en aanverwante mineralen, met de naam "Assumar", betrekking heeft op een gebied van de gemeenten Portalegre, Monforte, Arronches, Crato, Alter do Chão en Fronteira.

Aan de onderneming zijn prospectie- en exploratierechten verleend voor deze metaalhoudende mineralen, op exclusieve basis, in een gebied van meer dan 266,6 vierkante kilometer.

Het bedrijf moest een financiële garantie van 25 duizend euro stellen in de vorm van een deposito bij het agentschap voor het beheer van de schatkist en de staatsschuld (IGCP).

Het contract heeft een looptijd van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekening, en kan op last van de DGEG eenmalig met twee jaar worden verlengd, mits de onderneming de wettelijke en contractuele verplichtingen is nagekomen en het naar behoren gemotiveerde verzoek om verlenging uiterlijk 45 dagen voor het einde van de looptijd van het contract heeft ingediend.

Tijdens de duur van het contract bepaalt de clausule betreffende de verplichte minimuminvesteringen dat de onderneming verplicht is 300 duizend euro te investeren in de uitvoering van prospectie- en onderzoekswerkprogramma's, en nog eens 150 duizend euro in de uitvoering van werken die in de verlengingsperiode worden vermeld.

Het contract bepaalt ook dat de onderneming tijdens de duur ervan aan DGEG een vaste jaarlijkse vergoeding van 13.500 euro zal moeten betalen, te betalen tijdens de eerste drie maanden van elke contractuele periode.