"De werkgever heeft de plicht zich tijdens de rusttijd te onthouden van elk contact met de werknemer, behalve in geval van overmacht", luidt de omschrijving van het PS-voorstel over het recht op rust.

Het voorstel, dat nog door het Comité Arbeid en Sociale Zekerheid moet worden bevestigd en vervolgens in de plenaire vergadering in stemming moet worden gebracht, is goedgekeurd met de stemmen vóór van de socialisten, de stemmen tegen van de PSD en de onthouding van de BE en de PCP.