ESG-beleggen staat ook bekend als duurzaam beleggen, ethisch beleggen, maatschappelijk verantwoord beleggen of impact investing.

Wat is ESG-beleggen?

Bij ESG-beleggen gaat het om beleggen in bedrijven die hun bedrijfsvoering ethisch benaderen. ESG-criteria meten hoe bedrijven of beleggingen in bepaalde categorieën presteren. De tabel hieronder toont de verschillende gebieden die vaak in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de ESG-prestaties van een bedrijf.

In plaats van alleen maar een financieel rendement te eisen, beschouwen beleggers de ESG-impact van de investeringen die ze doen als een andere maatstaf voor succes. ESG is het kader waarbinnen deze factoren naast financiële factoren worden meegewogen in het beleggingsbesluitvormingsproces.

De geschiedenis van ESG

ESG-beleggen is voortgekomen uit Socially Resposnsible Investing (SRI), of wel maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). SRI gaat terug tot de jaren 1800, toen de Methodistenkerk er bij haar leden op aandrong beleggingen in controversiële bedrijven, met name alcohol-, tabaks-, wapen- en gokbedrijven, te beperken. De term ESG werd in 2004 gebruikt door de voormalige secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, en ESG-kwesties werden voor het eerst vermeld in de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties van 2006.

Waarom is het belangrijk?

ESG is belangrijk omdat het bedrijven ertoe aanzet op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier te handelen in het belang van de planeet en haar bewoners. Zonder deze focus is het maar al te gemakkelijk dat slechte praktijken resulteren in schade of dreiging van schade aan het milieu, dieren en mensen. Overheden, beleggers en consumenten oefenen steeds meer druk uit op bedrijven om ESG-praktijken toe te passen en recente wetgeving, zoals de ESDR (European Sustainable Disclosure Regulation, 2021), die vermogensbeheerders en andere deelnemers aan de financiële markten verplicht ESG-openbaarmakingsverplichtingen oplegt, en het EU-actieplan voor duurzame financiering, een beleid ter bevordering van duurzame investeringen in heel Europa, waarvan delen vanaf maart 2021 van kracht zijn geworden. Doel is investeringen te heroriënteren van sectoren die bijdragen tot klimaatverandering, zoals fossiele brandstoffen, naar duurzame sectoren.

Kiezen voor ESG-beleggingen

Voor beleggers die zich afvragen of ESG-beleggen gunstige rendementen oplevert, is het antwoord bemoedigend. Het Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing vergeleek de prestaties van duurzame fondsen met die van traditionele fondsen en ontdekte dat van 2004 tot 2018 de totale rendementen van duurzame beleggingsfondsen en exchange-traded funds vergelijkbaar waren met die van traditionele fondsen. Andere studies hebben aangetoond dat ESG-beleggingen beter kunnen presteren dan conventionele beleggingen. Naast hoge rendementen kunnen ESG-beleggingen ook lage risico's bieden. Uit dezelfde studie van Morgan Stanley bleek dat tijdens turbulente markten, zoals in 2008, 2009, 2015 en 2018, traditionele fondsen een hoger verliespotentieel hebben gehad dan duurzame fondsen.

Wat is de volgende stap voor ESG?

In juni ondertekenden meer dan 450 beleggers met een vermogen van meer dan $ 41 biljoen een verklaring waarin bij regeringen werd aangedrongen op een versterking van het beleid inzake klimaatverandering in de aanloop naar COP26, die nu (november) in Glasgow plaatsvindt. Beleggers die bedrijven willen steunen die hun CO2-voetafdruk serieus willen verkleinen en duurzame economieën willen creëren, hebben betrouwbare gegevens nodig om onderscheid te kunnen maken tussen lippendienst en echte impact. Een belangrijk obstakel voor beleggers is het gebrek aan zinvolle en vergelijkbare gegevens, gebaseerd op een wereldwijde standaard voor ESG-rapportage door bedrijven. Het is mogelijk dat COP26 ESG-beleggen naar een hoger niveau kan tillen en een wereldwijde ESG-rapportagestandaard voor beleggers kan invoeren.

Advies van Blacktower Financial Management

ESG-factoren vormen een belangrijke overweging bij het verstrekken van financieel advies. Onze dienst vermogensbeheer biedt u een toegewijde adviseur die u kan bijstaan bij het plannen van uw financiële strategie en het kiezen van uw beleggingen. Wij werken met u samen om de meest geschikte investeringen te identificeren die overeenstemmen met uw waarden en overtuigingen om uw investeringsdoelstellingen te bereiken. Neem vandaag nog contact op met een van de vertegenwoordigers van ons kantoor in de Algarve voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

Blacktower in Portugal

De Blacktower kantoren in Portugal kunnen u helpen uw vermogen zo goed mogelijk te beheren. Voor meer informatie contacteer uw plaatselijk kantoor.

Manuela Robinson is de Associate Director van Blacktower in de Algarve, Portugal, met kantoren in Quinta do Lago en Cascais.

Blacktower Financial Management verstrekt al 20 jaar deskundig, gelokaliseerd vermogensbeheeradvies in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, onafhankelijk advies over het veiligstellen van uw financiële toekomst. Neem contact met ons op via (+351) 289 355 685 of e-mail ons op info@blacktowerfm.com.